Mobile S5

Aplikace MobileS5 pro operační systém Android
Aplikace MobileS5 pro operační systém Android je alternativou k MobileS5 pro WindowsMobile. Po stránce zpracovávaných dat i funkční logiky jsou obě aplikace kompatibilní. Proto je možné s jedním serverem provozovat současně PDA s WindowsMobile i Androidem.

Stáhnout a instalovat demo

Demo verzi můžete stáhnout zde.
Plné verze jsou ke stažení v seznamu historií.

Historie verzí:

Verze 1.56.2.0 (pro server 1.56.0)

vydáno:17.10.2017

Verze 1.56.1.0 (pro server 1.56.0)

vydáno:3.10.2017
 • FIXOpravena chyba - při balení více položek se stejným artiklem, které nebyly zabalené ve stejném balíku, se mohlo v dalším balíku nabízet špatné množství k zabalení.
 • FIXOpravena chyba - při vyřizování objednávek se název cílového dokladu vždy nastavil na "Hromadné vyřízení objednávek", tzn. i při vykrývání jen jedné objednávky.
 • Stáhnout verzi 1.56.1

Verze 1.56.0.0 (pro server 1.56.0)

vydáno:20.9.2017
 • NEWImplementováno hromadné vyřízení objednávek-při dlouhém stisku na objednávce se nabídne hromadné vyřízení všech objednávek daného zákazníka.
 • NEWÚprava DHL Freight SK - v datech zásilky přidána adresa vyzvednutí (provozovna odesílatele)+v datech zásilky se neuvádí email příjemce.
 • FIXÚprava štítku České pošty - větší mezera okolo čárového kódu+přesunutí kontaktní osoby z posledního na první řádek adresy příjemce.
 • FIXÚprava štítku DPD - zpřesněn algoritmus pro získávání routovacích údajů, zapracování sloupce GroupingPriority z routovací tabulky.
 • FIXOpraveno hlídání skladové dostupnosti artiklů, které se na dokladu vyskytují na více položkách.
 • FIXOpravena chyba - v okně balíku nešlo třídit podle sloupce 'Poznamka'.

Verze 1.55.1.0 (pro server 1.55.0)

vydáno:24.8.2017
 • NEWImplementovaná podpora scannerů na zařízení Honeywell D75E.
 • NEWImplementován tiskový formulář "S čárovým kódem".
 • Stáhnout verzi 1.55.1

Verze 1.55.0.0 (pro server 1.55.0)

vydáno:18.8.2017
 • NEWImplementován tiskový formulář CPI10 pro tiskárny nepodporující variabilní CPI.
 • NEWImplementována přepravní společnost DHL Parcel SK a DHL Freight SK.
 • FIXUloženka - měna se posílá jen u dobírečných zásilek.
 • Stáhnout verzi 1.55.0

Verze 1.54.7.0 (pro server 1.54.0)

vydáno:9.10.2017
 • NEWTestovací verze-při ukládání dokladu a odesílání dat kontroluje, zda množství na položkách odpovídá součtu detailů/pozic.
 • Stáhnout verzi 1.54.7

Verze 1.54.6.0 (pro server 1.54.0)

vydáno:4.8.2017

Verze 1.54.5.0 (pro server 1.54.0)

vydáno:2.8.2017
 • FIXBalíky INTIME-u zahraničních zásilek se nevyplňuje doplňková služba "SMS avízo". Ta je povolená jen pro domácí zásilky.
 • FIXOpraveno padání aplikace po zobrazení informativní hlášky v nové obrazovce.
 • FIXUpraveno dešifrování hesel tak, aby fungovalo i na Android 6 a novějších, na kterých dešifrování způsobovalo chybu kvůli změně kryptovací knihovny od Android 6.

Verze 1.54.4.0 (pro server 1.54.0)

vydáno:10.7.2017
 • NEWImplementován tisk dokladů přes automatické akce Money. V PDA je třeba v nastavení tisku dokladů zvolit jako tiskárnu "Money" a na serveru nadefinovat a zapnout automatickou akci/akce pro tisk dokladů.

Verze 1.54.3.1 (pro server 1.54.0)

vydáno:24.7.2017
 • NEWTestovací verze-na základě nastavení divize (Nekryptovat hesla) zpracuje nezakryptovaná hesla.
 • Stáhnout verzi 1.54.3.1

Verze 1.54.3.0 (pro server 1.54.0)

vydáno:28.6.2017
 • NEWNa štítcích PPL a České pošty se dlouhý název příjemce tiskne na dva řádky.
 • NEWPodpora diakritiky na tiskárnách Zebra-v nastavení tisku štítků je třeba vybrat kódování Windows1250.

Verze 1.54.2.0 (pro server 1.54.0)

vydáno:23.6.2017
 • NEWPři editaci dokladu, který vyřizuje objednávku, se do dokladu přidají i dosud nevykryté položky z objednávky.

Verze 1.54.1.0 (pro server 1.54.0)

vydáno:14.6.2017
 • FIXUpraveno připojování k Bluetooth tiskárnám.
 • NEWImplementovaná podpora scannerů na zařízeních Caribe.

Verze 1.54.0.0 (pro server 1.54.0)

vydáno:29.5.2017
 • NEWPovoleno použití sad a kompletů na dokladech.
 • NEWImplementovaná podpora scannerů na zařízeních Opticon.

Verze 1.53.8.0 (pro server 1.53.2)

vydáno:29.5.2017
 • NEWImplementováno obarvení vyřízených položek při vykrývání objednávek.
 • FIXUpravena podpora BT scannerů na detailech položek - předchozí verze na některých zařízeních způsobila, že nešlo zadávat množství přes SW klávesnici.
 • Stáhnout verzi 1.53.8

Verze 1.53.7.0 (pro server 1.53.2)

vydáno:28.4.2017
 • NEWPodpora více tiskáren pro tisk dokladů. Je možné nadefinovat více nastavení tiskáren a při tisku dokladu pak zvolit, na kterou tiskárnu se má tisknout.
 • NEWPři tisku všech formulářů je možné zadat počet kopií.
 • NEWProduktový štítek rozšířen o vlastní nastavení tiskárny a možnost zvolit vytisknutí názvu, ceny, kódu, katalogu, PLU, Zkratka12 a Zkratka20.

Verze 1.53.6.0 (pro server 1.53.2)

vydáno:20.4.2017
 • NEWPodpora BT scannerů i na detailech položek, tj. pro zadávání pozic a sérií.
 • FIXOpravena chyba - z ariklu se přebírá poznámka do položek dokladů stejně jako v Money.

Verze 1.53.5.0 (pro server 1.53.2)

vydáno:6.4.2017
 • NEWImplementována možnost provozovat více licencí/HHC na jednom zařízení.

Verze 1.53.4.0 (pro server 1.53.2)

vydáno:3.4.2017
 • NEWTisk vratkového štítku pro zásilky Meest.

Verze 1.53.3.0 (pro server 1.53.2)

vydáno:22.3.2017
 • NEWNa přepravní službě Geis implementována doplňková služba "Doručení na výdejní místo".
 • FIXUpraven tisk štítku PPL na tiskárnách Datamax.

Verze 1.53.2.0 (pro server 1.53.2)

vydáno:9.3.2017
 • NEWImplementovaná přepravní služba Zásilkovna.
 • NEWV okně pro pickování přidána Zkratka12 a Zkratka20.

Verze 1.53.1.0 (pro server 1.53.0)

vydáno:28.2.2017
 • NEWNa tisku dokladů pro EET přidán čas zaevidování včetně sekund.

Verze 1.53.0.0 (pro server 1.53.0)

vydáno:20.2.2017
 • NEWImplementována podpora EET.
 • NEWPři zakládání série s datumem exspirace nastaveným na dnešní den se objeví okno s požadavkem na potvrzení datumu.
 • NEWV okně pro zadávání množství položky dokladu se po kliknutí na název produktu zobrazí detail artiklu.

Verze 1.52.5.0 (pro server 1.52.3)

vydáno:26.1.2017
 • NEWTisk produktového štítku na tiskárnách Datamax (DPL).
 • NEWV seznamu objednávek k vyřízení implementováno vyhledávání podle artiklu.
 • NEWV miniinventuře implementována podpora scanneru.
 • FIXOpravena chyba - u příjemky a inventury nešlo scanovat artikly bez skladové zásoby.
 • FIXOpravena chyba - v aplikaci se nenabízelo menu Inventura pokud existují velké skladové pozice.
 • Stáhnout verzi 1.52.5

Verze 1.52.4.0 (pro server 1.52.3)

vydáno:12.12.2016
 • NEWImplementovaná paletová přeprava PPL Sprint. Nastavuje se jako doplňkový parametr na serveru/číselné řadě PPL.
 • NEWZapracováno hlídání min. prodejních cen podle nastavení minimálního ceníku na serveru.

Verze 1.52.3.0 (pro server 1.52.2)

vydáno:30.11.2016
 • FIXOpraveno padání aplikace při otevření detailu položky s pozicemi při landscape orientaci displeje.

Verze 1.52.3.0 (pro server 1.52.2)

vydáno:16.11.2016
 • NEWImplementováno "Same Day Delivery" na přepravní službě DPD. Nastavuje se jako doplňkový parametr na serveru/číselné řadě DPD.

Verze 1.52.2.0 (pro server 1.52.2)

vydáno:9.11.2016
 • NEWMožnost zobrazení přehledu zásob po pozicích.
 • NEWMožnost zobrazení převodky po pozicích a přeskladnění celé pozice najednou.
 • NEWNa cílové pozici převodky zobrazováno množství na pozici + přidána možnost vyvolat informativní okno s obsahem pozice.

Verze 1.52.0.0 (pro server 1.52.2)

vydáno:1.11.2016
 • NEWNa mini-invenuře přidán čárový kód artiklu.
 • FIXVylepšena ochrana proti dvojitému odeslání dat při pickování.

Verze 1.52.0.0 (pro server 1.52.0)

vydáno:17.10.2016
 • NEWImplementována přepravní služba Meest.
 • NEWImplementována časová pásma České pošty. Nastavují se na serveru na číselné řadě balíků jako doplňková služba.
 • NEWAktivity rozšířeny o "Termín splnění" a "Splněno".
 • NEWAplikace si pamatuje naposledy použitý sklad při přechodu mezi doklady.
 • NEWV okně pro zadávání množství položky dokladu se zobrazuje aktuální stav skladu.
 • NEWTisk produktového štítku. Dostupný z okna s detailem artiklu.

Verze 1.51.10.0 (pro server 1.51.7)

vydáno:4.10.2016
 • FIXOprava inventury artiklů s podrobnou evidencí-při zadání nové,tj. dosud neexistující série nešla inventura naimportovat do Money.
 • Stáhnout verzi 1.51.10

Verze 1.51.9.0 (pro server 1.51.7)

vydáno:20.9.2016
 • NEWImplementována mini-inventura.
 • NEWDoplněn překlad do vietnamštiny.

Verze 1.51.8.0 (pro server 1.51.6)

vydáno:30.6.2016
 • NEWImplementováno "Sobotní doručení" na přepravní službě DPD. Nastavuje se jako doplňkový parametr na serveru/číselné řadě DPD.
 • NEWZabudovaná podpora vietnamštiny.

Verze 1.51.7.0 (pro server 1.51.6)

vydáno:30.6.2016
 • NEWZakázano přerušení importu na server během odesílání dat, aby uživatelé nemohli opakovaně přerušovat a znovu spouštět odeslání dat. Jde o opatření proti zahlcení serveru.

Verze 1.51.6.0 (pro server 1.51.6)

vydáno:6.6.2016
 • NEWImplementována přepravní služba GeisPoint.

Verze 1.51.5.0 (pro server 1.51.xxx)

vydáno:20.5.2016
 • FIXOšetřeno padání aplikace na některých zařízeních při příjmu velkých dat (>100 MB).

Verze 1.51.4.0 (pro server 1.51.xxx)

vydáno:5.5.2016
 • FIXOšetřeno padání aplikace při pickování, pokud data odkazují na velký obrázek, který se nevejde do paměti.

Verze 1.51.3.0 (pro server 1.51.xxx)

vydáno:29.4.2016
 • NEWV okně pro hledání položek na pickování se při otevření zobrazí seznam všech položek, tj. okno lze použít jako přehled pickovaných položek.
 • NEWV seznamu pickovaných položek je možné zobrazit č.dokladu, č.objednávky, adresu, poznámku.
 • NEWV seznamu pickovaných položek je možné kromě č.kódu nově hledat i podle názvu položky.

Verze 1.51.2.0 (pro server 1.51.2)

vydáno:28.4.2016
 • NEWImplementována přepravní služba "Interní" - pro vlastní přepravu balíků, např. mezi pobočkami/sklady.
 • NEWPřidán dotaz na dokončení pickování.
 • NEWZamezeno zavírání dialogových oken HW klávesami/BT scannerem.
 • NEWZapracován příznak "Nepodléhat slevě dokladu" z položek ceníků.

Verze 1.51.1.0 (pro server 1.51.xxx)

vydáno:21.4.2016
 • FIXOdstraněna možnost smazat všechny položky z uloženého dokladu.
 • NEWTisk loga uloženého v paměti ESC/POS tiskáren s klíčem 48,48 na začátku dokladů.

Verze 1.51.0.0 (pro server 1.51.xxx)

vydáno:3.1.2016
 • NEWVyhledávání podle názvu produktů a obch. a prov. názvu adres bez diakritiky.
 • NEWPovolena editace vybraných sloupců na produktech - čárový kód, kód, PLU, katalog, zkratka20 a zkratka12.
 • NEWPlatnost objednávek se přebírá ze skupiny Money.
 • NEWImplementováno vyřizování objednávky přijaté převodkou.
 • NEWTisk objednávkového štítku pro expedované doklady.
 • NEWŘazení na tiskových formulářích podle pořadí zadávání položek do dokladu.
 • NEWTisk zakázky na dokladech (pokud je vyplněna).
 • FIXOpraveno špatné vyhodnocování alternativních čárových kódů při pickování.

Verze 1.50.5.0 (pro server 1.50.xxx)

vydáno:1.2.2016
 • FIXImplementována ochrana proti dvojitému vyvolávání operací po dvojitém scanu nebo dvojkliku.
 • Stáhnout verzi 1.50.5

Verze 1.50.4.0 (pro server 1.50.xxx)

vydáno:21.1.2016
 • NEWV seznamech výrobků přidán sloupec s obrázky. Vyžaduje export obrázků do PDA, viz. nastavení na divizi.

Verze 1.50.3.0 (pro server 1.50.xxx)

vydáno:19.1.2016
 • NEWImplementována podpora klávesnicového scanneru.

Verze 1.50.2.0 (pro server 1.50.xxx)

vydáno:15.1.2016
 • NEWV okně balení se zobrazuje poznámka, přepravce a vypočítaná hmotnost zásilky.
 • NEWV okně balení se již zabalené položky zobrazují zeleně.
 • NEWScrolovatelký název produktu v okně pickování. Řeší se tak možnost vidět dlouhé názvy na omezeném prostoru.

Verze 1.50.1.0 (pro server 1.50.xxx)

vydáno:11.1.2016
 • NEWZadávání více stejných položek na dokladech - přes kontextové menu na existující položce dokladu, viz."Přidat stejnou položku".
 • NEWOptimalizovaná rychlost zadávání objednávek.
 • FIXImplementováno řazení podle diakritiky v seznamech adres, produktů,...
 • NEWÚpravy pickování-možnost přeskočit na další položku po zadání PIN, vyhledávání položky, úprava zobrazení boxu, přidáno číslo objednávky.

Verze 1.50.0.0 (pro server 1.50.xxx)

vydáno:25.11.2015
 • NEWImplementována online expedice-pickování a online režim expedice-balení.

Verze 1.49.4.0 (pro server 1.49.xxx)

vydáno:22.10.2015
 • NEWImplementována přepravní služba GLS Polsko - použije se automaticky místo českého GLS, pokud má přepravce/koncový příjemce stát PL.
 • Stáhnout verzi 1.49.4

Verze 1.49.3.0 (pro server 1.49.xxx)

vydáno:7.10.2015
 • NEWNový filtr "poslední zadaný produkt" v seznamech produktů.
 • NEWImplementován tisk udané ceny na štítku České pošty. Řídí se nastavením číselné řady na serveru.

Verze 1.49.2.0 (pro server 1.49.xxx)

vydáno:2.10.2015
 • NEWImplementovány skladové pozice na dokladech.
 • NEWImplementováno zadávání položek dokladů a detailů pouze scannerem - řídí se nastavením ze serveru.
 • NEWV oknech pro zadávání množství implementováno přepínání mezi zadáváním přírustku a celkového množství.
 • NEWVe status baru zobrazeno číslo HHC.

Verze 1.49.1.0 (pro server 1.49.xxx)

vydáno:14.9.2015
 • NEWImplementována přepravní služba DPD Polsko - použije se automaticky místo českého DPD, pokud má přepravce/koncový příjemce stát PL.

Verze 1.49.0.0 (pro server 1.49.xxx)

vydáno:27.7.2015
 • NEWImplementováno povinné odeslání dat hned po dokončení dokladu/balení. Řídí se volbou "Automaticky odesílat data z PDA" v nastavení divize.

Verze 1.48.0.0 (pro server 1.48.xxx)

vydáno:21.7.2015
 • NEWPro přepravní službu Česká pošta implementován typ zásilky Nadrozměr.
 • NEWPřepracována přepravní služba GLS na nový systém používaný v GLS (online zakládání zásilek přes webové služby).
 • Stáhnout verzi 1.48.0

Verze 1.47.0.0 (pro server 1.47.xxx)

vydáno:29.6.2015

Verze 1.46.0.0 (pro server 1.46.xxx)

vydáno:16.6.2015
 • NEWPovolen výdej zásoby do mínusu pokud má zásoba v Money nastaveno 'Výdej do mínusu' na 'Nekontrolovat' nebo 'Upozornit'.
 • NEWImplementovány vratky na dokladech. Vyžaduje zaškrtnutí volby 'Povolit vratky na dokladech' v nastavení divize.
 • Stáhnout verzi 1.46.0

Verze 1.45.0.0 (pro server 1.45.xxx)

vydáno:4.5.2015
 • NEWPři vytváření balíků INTIME se uvádí variabilní symbol v tagu reference_number.
 • NEWImplementována expedice balení Uloženkou. Vyžaduje nastavení sloupce pro balíky na divizi a plnění tohoto sloupce v expedovaných dokladech dvojicí ID služby,ID pobočky.
 • Stáhnout verzi 1.45.0

Verze 1.44.1.0 (pro server 1.44.xxx)

vydáno:18.5.2015

Verze 1.44.0.0 (pro server 1.44.xxx)

vydáno:21.4.2015
 • NEWUpraveny datové struktury pro práci s balením / expedicí podle nové logiky serveru.

Verze 1.43.0.0 (pro server 1.43.xxx)

vydáno:2.4.2015
 • NEWImplementováno zobrazování historií dokladů a aktivit u adresy a jejich online aktualizace.
 • NEWV seznamu adres přidán sloupec 'Email'.
 • FIXOpravena chyba - při vystavování objednávky se nabízely všechny sklady, tj. ignorovalo se nastavení skladů použitelných na dokladu.
 • Stáhnout verzi 1.43.0

Verze 1.42.0.0 (pro server 1.42.xxx)

vydáno:23.3.2015
 • NEWZ Money se na adresách přenáší způsob platby / dopravy a používají se jako výchozí hodnoty na dokladech.
 • NEWNa převodkách a výdejkách se používají ceníkové ceny místo skladových jako dosud.
 • NEWZapracováno nastavení ze serveru "Pro zahraničí nastavit u položek příjmových dokladů typ ceny 'Pouze základ'".
 • Stáhnout verzi 1.42.0

Verze 1.41.3.0 (pro server 1.41.1.xxx)

vydáno:24.2.2015
 • NEWDo Systémového menu přidána akce 'Servisní odeslání dat' umožňující odblokování přenosů pokud se nedaří standardní odeslání.
 • FIXZ odesílaných dat se odstraňují surrogate znaky (např. smajlíci) - protože XML modul Androidu nepovoluje tyto znaky, končilo pak odesílání dat chybou.
 • Stáhnout verzi 1.41.3

Verze 1.41.2.0 (pro server 1.41.1.xxx)

vydáno:12.2.2015
 • NEWV seznamech s artikly/zásobami přidány sloupce Rezerovováno, Objednáno a Předpokládané množství.
 • FIXOpravena chyba - pokud v okně pro zadávání množství nebyly zobrazeny cenové hladiny, docházelo při editaci ceny k pádu aplikace.

Verze 1.41.1.0 (pro server 1.41.1.xxx)

vydáno: 6.2.2015
 • NEWNový tiskový formulář pro doklady (Obuv).

Verze 1.41.0.0 (pro server 1.41.xxx)

vydáno: 3.2.2015
 • NEWVykrývání objednávek vydaných.
 • NEWArtikly rozšířeny o značku, balení, výrobce a poznámku.
 • NEWNa položce dokladu je možné zadat slevu, poznámku a datum dodání (na položkách objednávek).
 • NEWU položek dokladů se zaznamenává pořadí v jakém jsou přidávány na doklad a v tomto pořadí se přenáší do Money.

Verze 1.40.0.0 (pro server 1.40.xxx)

vydáno: 19.12.2014
 • NEWUpravena práce s DPH v souvislosti se zavedením třetí sazby a změnami v Money 1.5.11.
 • Stáhnout verzi 1.40.0

Verze 1.37.2.0 (pro server 1.37.xxx)

vydáno: 4.12.2014
 • NEWImplementovaná kontrola zámku vykrývání objevnávek - zamezuje vykrývání objenávky dvěma PDA současně. Vyžaduje zaškrtnutou volbu 'Kontrolovat zámek vykrývání' na divizi.
 • Stáhnout verzi 1.37.2

Verze 1.37.1.0 (pro server 1.37.xxx)

vydáno: 12.11.2014
 • NEWImplementovaná Expedice balení.
 • FIXOpravena chyba - při ukončení dokladu a tisku bez štítků nedošlo i uzavření okna s dokladem.

Verze 1.37.0.0 (pro server 1.37.xxx)

vydáno: 12.11.2014
 • NEWImplementovaná přepravní služba Uloženka.

Verze 1.36.0.0 (pro server 1.36.xxx)

vydáno: 12.11.2014
 • NEWV seznamu objednávek implementováno vyhledávání scannerem podle čísla dokladu.
 • Stáhnout verzi 1.36.0

Verze 1.35.4.0 (pro server 1.35.xxx)

vydáno: 6.10.2014
 • NEWV okně pro editaci množství/ceny položky dokladu implementováno zadávání z HW klávesnice.
 • FIXOpravena chyba - v menu, které obsahuje denní závoz a skryté doklady se nezobrazoval 'Přehled dokladů'.
 • FIXUpraven tisk štítku INTIME - na některých zařízeních se netiskl.
 • Stáhnout verzi 1.35.4

Verze 1.35.3.0 (pro server 1.35.xxx)

vydáno: 4.9.2014
 • NEWImplementovány doplňkové služby a jejich tisk na štítcích přepravní společnosti GEIS.

Verze 1.35.2.0 (pro server 1.35.xxx)

vydáno: 8.8.2014
 • NEWZapracována expedice při vyřizování objednávek včetně tisku štítků přepravních společností.

Verze 1.35.1.0 (pro server 1.35.xxx)

vydáno: 9.7.2014
 • FIXOpraveno padání aplikace při práci se sérií artiklu na dokladu a landscape orientaci displeje.
 • Stáhnout verzi 1.35.1

Verze 1.35.0.0 (pro server 1.35.xxx)

vydáno: 22.5.2014
 • NEWZe serveru se přenáší datum nejstaršího naskladnění na detailu zásoby.

Verze 1.34.1.0 (pro server 1.34.xxx)

vydáno: 12.5.2014
 • FIXV přehledu dokladů odstraněno duplicitní zobrazování dokladů, pokud rodičovské menu obsahuje více dokladů stejného typu (např. více výdejek, apod).
 • FIXPři vytváření nového dokladu se dodací adresa (konečný příjemce) nastaví na obchodní adresu.
 • Stáhnout verzi 1.34.1

Verze 1.34.0.0 (pro server 1.34.xxx)

vydáno: 28.4.2014
 • NEWZe serveru se přenáší IBAN a SWIFT bankovního účtu, pro tisk na obchodních dokladech.
 • NEWImplementovány nové tiskové formuláře "Se slevami (detailně)" a "Se slevami (detailně), bez dodavatele".
 • NEWZapracována podpora sérií produktů (výrobní série, výrobní čísla, expirace).

Verze 1.33.3.0 (pro server 1.33.xxx)

vydáno: 8.4.2014
 • NEWOšetřena duplicita č. kódů - pokud má více produktů stejný č.kód, nabídne se při nascanování výběr odpovídajících produktů. Dosud se používal první nalezený produkt.
 • NEWNa slovenských formulářích se tiskne IČO místo IČ a DIČ místo IČ D.
 • Stáhnout verzi 1.33.3

Verze 1.33.2.0 (pro server 1.33.xxx)

vydáno: 18.3.2014
 • NEWNa detail adresy přidáno pole Název (zařadit jako).

Verze 1.33.1.0 (pro server 1.33.xxx)

vydáno: 10.2.2014
 • NEWZe serveru se importuje IČDPH na adresách a pokud je vyplněno, tiskne se na obchodních dokladech (pro slovenskou legislativu).
 • NEWImplementovány aktivity.
 • NEWZrychleno odesílání dat. Od této verze se místo kompletní SQLite databáze odesílají pouze zadaná data a to ve formě XML.

Verze 1.32.2.0 (pro server 1.32.xxx)

vydáno: 24.1.2014

Verze 1.32.1.0 (pro server 1.32.xxx)

vydáno: 20.1.2014
 • NEWImplementováno online odesílání dokladů ihned po vystavení a z přehledu dokladů.
 • NEWImplementováno blokování sleep módu zařízení během komunikace a tisku-zabraňuje přerušení operace v důsledku usnutí zařízení.
 • NEWZe serveru/nastavení divize se přebírá možnost zobrazení aktuálního stavu na inventurních dokladech.
 • NEWVylepšna rychlost aplikace u velkých dat (desítky tisíc artiklů).
 • NEWUpraveno UI
 • NEWImplementován tisk denní závěrky.
 • NEWJako výchozí adresa v seznamech a infomačních oknech s adresou se používá adresa provozovny místo dosavadní obchodní adresy.
 • FIXUpraven tisk na tiskárny HP - na modelech s jazykem PCL3 (DeskJet, OfficeJet) se neuplatňovaly nastavené okraje.
 • FIXOpravena chyba - skladové doklady se do Money importovaly bez cen.

Verze 1.31.4.0 (pro server 1.31.xxx)

vydáno: 5.12.2013
 • FIXOdstraněna chybová hláška v okně pro zadávání dokladu, která se objevovala při zahájení nové objednávky nebo zadání filtru "produkty na skladě".
 • Stáhnout verzi 1.31.4

Verze 1.31.3.0 (pro server 1.31.xxx)

vydáno: 8.11.2013
 • NEWImplementovány inventurní doklady, včetně tisku.
 • NEWImplementována podpora skeneru na průmyslových zařízeních Honeywell (7800) a Motorola (MC40). Scanner na Honeywellu funguje automaticky. Na Motorole je třeba provést nastavení systémové aplikace DataWedge.

Verze 1.31.2.0 (pro server 1.31.xxx)

vydáno: 20.8.2013
 • NEWTisk na pokladní tiskárny ESC-POS rozšířen o podporu tiskárny Citizen CMP-30.

Verze 1.31.1.0 (pro server 1.31.xxx)

vydáno: 30.7.2013
 • NEWV seznamu zákazníků implementováno kontextové menu, z kterého je možné vyvolat telefonní hovor, odeslání SMS nebo e-mailu zákazníkovi a zobrazení obchodní adresy na mapě.

Verze 1.31.0.0 (pro server 1.31.xxx)

vydáno: 30.5.2013
 • NEWNa dokladech přidána nová pole pro email a telefon koncového příjemce.
 • NEWImplementováno nastavení velikosti textů na hlavní obrazovce.

Verze 1.30.8.0 (pro server 1.30.xxx)

vydáno: 28.3.2013
 • NEWAndroid verze MobileS5. Oproti verzi pro WindowsMobile nemá implementované skladové pozice, série, práci s aktivitami a návštěvami.

Popis

MOBILE S5 je mobilní klient ekonomického systému Money S4/S5.

 • určený především pro:
  • obchodní zástupce, sběr objednávek a prodej z auta
  • práci ve skladu, expedici zboží, napojení na e-shopy a přepravní společnosti (PPL, GLS, DPD, Geis, Česká pošta a další).
 • běží na zařízeních s Android 2.2 a vyšším, včetně tabletů a průmyslových zařízeních se skenerem
 • jednoduché, intuitivní a rychlé ovládání v duchu Android
 • primárně pracuje v offline režimu, ale má i online funkce pro stahování historie dokladů a aktivit k adrese, online generování čísel dokladů z řad Money, balíků přepravních společností.
 • oproti verzi pro WindowsMobile jsou implementované nové funkce-nastavitelné sloupce v seznamech výrobků, adres, dokladů, fulltext vyhledávání, hlasové vyhledávání, apod.
 • podpora bezdrátového tisku (přes Wi-Fi a bluetooth) a multijazyčnosti

 • Umožňuje práci s čárovými kódy na průmyslových zařízeních Honeywell a Motorola nebo na jakémkoliv zařízení s připojeným klávesnicovým bluetooth skenerem.

  Bluetooth skener a skener na Honeywellu fungují automaticky.
  Na Motorolách/Symbolech/Zebrách je třeba provést nastavení systémové aplikace DataWedge, vytvořit nový profil a v něm nastavit:
  1. Associated apps-přidat aktivity cz.jetsoft.mobileS5.*
  2. Povolit 'Barcode input'
  3. Zakázat 'Keystroke output'
  4. Povolit 'Intent output', do 'Intent action' zadat cz.jetsoft.android.scanner, do 'Intent category' android.intent.category.DEFAULT a do 'Intent delivery' Broadcast intent

  Na CARIBE je třeba v systémové aplikaci Scanner->záložce Settings nastavit:
  1. Povolit 'Open scan'
  2. Zakázat 'Keyboard output'
  Nastavení scanneru CARIBE
  Na PointMobile je třeba v systémové aplikaci ScanSetting->záložce Basic nastavit:
  1. Result type 'Intent Broadcast'
  2. Terminator 'None'
  3. A na záložce Wedge nastavit Charset "UTF-8'
  Nastavení scanneru PointMobile

Náhledy

Kontakty

Kontaktujte nás

JetSoft s.r.o.
Záběhlická 65 106 00
Praha 10
IČO: 26710269
DIČ: CZ26710269

Tel: +420 272763663
Fax: +420 272760311
E-mail: info@jetsoft.cz