DOWNLOAD

Verze Poznámky k verzi Download
1.11.0.0
09.12.2021
 • Verze pro MoneyS5, 1.12.9
 • u zakázek s nákupními cenami se při výběru první dodávky do položky zakázky převezme cena z dodávky
 • položka zakázky - prohození záložek poznámka a dodávky (poznámka na první místo)
 • implementace generování dodacích listů při uložení zakázky. Nastavení technika rozšířeno o volbu "Při ukládání zakázky generovat dod.list". Pokud je zaškrtnuto, pak je možné na položece zakázky vybírat dodávky, při uložení zakázky se generuje dodací list vydaný a jako cílový doklad zakázky je možné zvolit pouze fakturu
 • pokud v okně pro výběr data předání nastaví uživatel menší datum/čas než datum provedení, nastaví aplikace automaticky datum předání na datum provedení
ServiceManager_1_11_0_forS5_1_12_9.zip
1.7.0
23.09.2019
 • verze pro Money 1.10.9
ServiceManager_1_7_0_forS5_1_10_9.zip
1.7.0
09.11.2018
 • verze pro Money 1.9.10
ServiceManager_1_7_0_forS5_1_9_10.zip
1.6.0
10.11.2017
 • verze pro MoneyS5, 1.8.10
ServiceManager_1_6_0_forS5_1_8_10.zip
1.5.0
23.11.2016
 • verze pro MoneyS5, 1.7.10
 • na kartu stroje pridána adresa odberatele
 • na kartu stroje pridána zpráva - zobrazí se pri výberu stroje do zakázky
 • pridána moznost vytvorit zakázku ze seznamu stroju - s predvyplneným stojem, modelem, adresami podle nastavení stroje
ServiceManagerS5_1_5_0_forS5_1_7_10.zip
1.4.0
25.06.2014
 • verze pro MoneyS5, 1.5.5.3474
ServiceManagerS5_1_4_0_forS5_1_5_5.zip
1.4.0
16.12.2013
 • verze pro MoneyS5 1.4.11
ServiceManagerS5_1_4_0_forS5_1_4_11.zip
1.4.0.0
12.07.2013
 • verze pro MoneyS5, 1.4.6.3083
 • při generování cílového dokladu se používají aktuální sazby DPH, tj. na položce dokladu se nezachovává sazba DPH ze zakázky
 • implementováno nastavení na servisní zakázce s volbou 'zobrazovat zprávu adresy při otevření zakázky' - pokud je zaškrtnuto, zobrazuje se zpráva adresy při každém otevření zakázky,tj. nejen po výběru adresy ale i při editaci zakázky
ServiceManagerS5_1_4_0_0_forS51_4_6_3083.zip
1.4.0.0
16.11.2012
 • verze pro MoneyS5, 1.3.11.2890
 • do nastavení skupiny přidáno středisko, zakázka a činnost
 • implementována automatická aktualizace kalendáře pokud je v zamknuté záložce, tj. po přepnutí z jiné záložky se obsah kalendáře automaticky zaktualizuje
 • opravena chyba při zavírání okna zakázky trlačítkem "OK a generuj cílový doklad" - cílový doklad se nevygeneroval a zobrazila se chybová hláška "Primary key violation..."
ServiceManagerS5_1_4_0_0_forS51_3_11_2890.zip
1.2.0.0
12.09.2012
 • verze pro MoneyS5, 1.3.9.2826
ServiceManagerS5_1_2_0_0_forS51_3_9_2826.zip
1.2.0.0
10.07.2012
 • verze pro MoneyS5, 1.3.7.2740
ServiceManagerS5_1_2_0_0_forS51_3_7_2740.zip
1.1.1.0
28.12.2011
 • verze pro MoneyS5, 1.3.2.2549
 • implementována tvorba zakázek v cizích měnách
 • po výběru adresy se zobrazuje „Zpráva“ adresy
 • při přidávání položek do zakázky se otevře okno pro výběr katalogu a to zůstává na obrazovce pro opakované přidávání položek
 • položka zakázky rozšířena o slevu v procentech. Jako výchozí se přednastavuje na vlastní slevu z adresy
 • při přidávání zakázky z kalendáře se objeví okno pro výběr skupiny, do které se má zakázka založit
ServiceManagerS5_1_1_1_0_forS51_3_2_2549.zip
1.0.1.0
05.08.2011
Verze pro MoneyS5, 1.3.1.2389. ServiceManagerS5_1_0_1_0_forS51_3_1_2389.zip
1.0.1.0
21.06.2010
Verze pro MoneyS5, 1.2.2.1875.