DOWNLOAD

Verze Poznámky k verzi Download
1.89.0
18.07.2022
 • Podpora složených čárových kódů - viz. nastavení Divize->Čárové kódy->Zpracovávat č.kódy delší než
 • Nová přepravní služba Mall marketplace
 • Zaznamenávání údajů o vážení na položkách pickování-evidují se při vážení pickovaných položek v PDA a následně přenáší do Money
MobileS5_1_89_0_forS5_1_12_9.zip
1.88.0
04.07.2022
 • umožněno zaokrouhlování na seznam číslic - vyžadování legislativou SK od 1.7.2022.
 • Nová přepravní služba JAPO
MobileS5_1_88_0_forS5_1_12_9.zip
1.87.0
13.06.2022
 • DHL Freight CZ - z nastavení číselné řady balíků odstraněn výběr obalu. Typ obalu se nově zadává při dokončení balení v PDA. Při zaškrtnutí volby "zadávat obaly, hmotnost a rozměry na každém balíku" se zadává na každém balíku zvlášť.
 • pro tisk přes automatickou akci se nově přebírá timeout z nastavení připojení k Money. Dosud byl timeout natvrdo 15s.
MobileS5_1_87_0_forS5_1_12_9.zip
1.87.0
05.05.2022
 • Nové typy dokladů Nabídka přijatá, Nabídka vydaná
 • V PDA je možné zadávat u dokladů PNG obrázek s podpisem, který se do Money importuje jako připojený dokument. Rozměry obrázku a povinnost zadávání se nastavuje na divizi-záložka ostatní.
 • Zapracovány kontaktní osoby na adrese. V nastavení PDA-záložka obecné přidána volba "Neexportovat osoby". Pokud není zaškrtnutá přenáší se osoby do PDA. V PDA je možné přidávat, editovat a mazat osoby na adrese. Změny se přenáší do Money.
1.86.0
05.04.2022
 • implementován tiskový formulář Zlato
MobileS5_1_86_0_forS5_1_12_9.zip
1.85.0
28.02.2022
 • implementován variabilní symbol na dokladech.
  Pro vyřizování objednávek se musí nastavit přebírání, které VS ze zdrojového dokladu nepřebírá nebo přebírá jednu z hodnot: CisloDokladu, Odkaz nebo VariabilniSymbol
  Jako variabilní symbol pro přepravní společnosti se používá variabilní symbol baleného dokladu nebo číslo zdrojového dokladu (pokud je na divizi zaškrtnuto "jako var.symbol pro přepravní společnosti použít č. objednávky")
MobileS5_1_85_0_forS5_1_12_9.zip
1.84.0
18.02.2022
 • Vyřizování objednávek-omezit artikly exportuje nově i poplatky
MobileS5_1_84_0_forS5_1_12_9.zip
1.84.0
01.12.2021
 • Nová přepravní služba 123 Kurýr
 • Komunikace se Zásikovnou přesunuta z PDA na server
 • nové nastavení PDA-Pickování-řadit/pickovat po dokladech - pokud je zaškrtnuto, řadí se položky při pickování primárně podle dokladu a až poté podle pořadí pozice
1.83.0
09.11.2021
 • Nová přepravní služba Raben
 • Možnost odesílat závěrku DPD na SFTP - na kartě přepravní služby DPD vyžaduje zadat FTP s prefixem sftp://
 • Česká pošta - v nastavení číselných řad balíků implementovány doplňkové služby "Do vlastních rukou" a "Do vlastních rukou - jen adresát"
 • Česká pošta - upraven váhový limit pro doplňkovou službu 29 z 30kg na 31,5
MobileS5_1_83_0_forS5_1_12_9.zip
1.83.0
07.10.2021
 • verze pro Money 1.12.9
MobileS5_1_83_0_forS5_1_12_9.zip
1.83.0
06.10.2021
 • Na číselné řadě balíků přidáno nastavení "Generovat SSCC" - pokud je nastaveno, pak se k balíkům generuje kromě čísel přepravních společností ještě SSCC kód
 • V nastavení číselné řady balíku pro Zásilkovnu je možné nastavit příznak/doplňkovou službu "Oveření plnoletosti"
 • Komunikace s GLS přesunuta z PDA na server
 • Přenos poznámky adresy do/z PDA
MobileS5_1_83_0_forS5_1_10_9.zip
1.82.0
27.09.2021
 • Nová volba na Divizi-Čárové kódy-Skenovat vždy do nové položky - pokud je zaškrtnuto, pak každé skenování na dokladu založí novou položku
 • PPL - implementovány služby PPL Parcel CZ Smart a PPL Smart Europe
MobileS5_1_82_0_forS5_1_10_9.zip
1.82.0
05.08.2021
 • Česká pošta - u služeb Balíkovna a Na poštu se místo ulice příjemce do datové věty zapisuje text "Balíkovna", resp. "Na poštu"
 • Česká pošta - soubor závěrky se nově nekomprimuje, ale vytváří v tzv. otevřeném tvaru, který je možné nahrát do Online podání
1.82.0
13.07.2021
 • Slovenská pošta - implementovány služby Doporučený list a Balík. Nastavují se na číselné radě balíků.

29.06.2021
 • GeisCargo - do závěrky se zapisuje telefonní číslo i u zásilek bez služeb SMS a tel. avízo.
 • PPL - při načítání routovacích dat pro zahraničí zohledňuje typ produktu - vyžaduje Android klienta 1.82.5 nebo vyšší.
1.82.0
25.05.2021
 • nové nastavení PDA-Vyřizování objednávek-Přebírat sazbu DPH pro přebírání DPH do zahraničí
 • DHLFreightSK - v datech posílaných do DHL se vyplňuje pole DeliveryInstrunction
1.82.0
09.04.2021
 • online vyřizování objednávek

 • Nová nastavení pro balení:
 • balit po položkách dokladu - nesčítají se položky se stejným artiklem. V okně položky balíku přidán odkaz na položku dokladu
 • neposílat do PDA nadřazené položky sad a kompletu - tyto položky se nebalí, neposílají se vůbec do PDA
 • neposílat do PDA podřízené položky - podřízené položky se nebalí, neposílají se vůbec do PDA
1.81.0
23.03.2021
 • nové nastavení PDA-Ostatní-Předvyplňovat očekávané množství - u dokladů z Money (balení, kontrola, přebírání) nastaví množství na položce při první editaci na očekáváno
 • nové nastavení Divize-Čárové kódy-Ovládání aplikace skenerem - pro vyvolání tlačítek OK, Enter, Ano, Další, atd. skenerem
 • výchozí hodnota vlaječky v nastavení dokladu dokladu je nově "neměnit" místo dosavadního "žádný"
 • na PDA-záložka Pickování přidán sloupec artiklu pro řazení pickovaných položek
 • oprava - při načítání PDA se načítaly i smazané záznamy
 • oprava - při pickování na nepozičních skladech se ignorovalo nastavení scanování artiklu, množství, boxu
 • oprava - při zobrazení karty Způsob platby v okně Číselné řady balíků vypadávala chyba
MobileS5_1_81_0_forS5_1_10_9.zip
1.81.0
05.02.2021
 • Zapracován příznak "Přičítat cenu" na podpoložkách dokladů
 • podpoložky výrobek se exportují do PDA jen pokud má PDA nastaveno vystavování a/nebo kontrolu dokladů typu "Výrobka"
 • Nové nastavení PDA->Vyřizování objednávek->Neexportovat pozice. Pokud je zaškrtnuto, neposílají se do PDA na položkách vyřizovaných objednávek detaily s pozicemi pro jednoduché artikly. Detaily pro artikly s evidencí se posílají vždy
1.80.0
27.01.2021
 • Zásilkovna-implementována routovací tabulka a umožněn zjednodušený parametr balení ve tvaru "id_pobočky|jméno_eshopu", tj. bez routovacích údajů
MobileS5_1_80_0_forS5_1_10_9.zip
1.80.0
04.01.2021
 • zapracovány nové routovací tabulky DPD
1.80.0
16.12.2020
 • Ošetřeny max.délky polí v datové větě přepravní společnosti FOFR
 • na divizi-záložka Ostatní přidáno nastavení pro volitelný sloupec přenášený do PDA na vyřizovaných objednávkách. V PDA je pak možné tento sloupec zobrazit v seznamu obj. k vyřízení
1.79.0
02.12.2020
 • implementována kontrola exspirací v PDA na příjmových dokladech podle nastavení z divize->záložka Ostatní. Umožňuje nekontrolovat, upozornit nebo nepovolit příjem exspirací mimo toleranci artiklu.
 • objekty divize, PDA a přepravní služba se nově nemažou z DB, ale pouze nastavují příznak Deleted
MobileS5_1_79_0_forS5_1_10_9.zip
1.78.0
31.10.2020
 • import alternativních čárových kódů artiklů vytvořených v PDA
 • na divizi-záložka Ostatní přidána volba negenerovat podpoložky při importu z PDA
MobileS5_1_78_0_forS5_1_10_9.zip
1.77.0
12.10.2020
 • Česká pošta - u vícekusové zásilky se rozměr (S, M, L, XL) uvádí na všech balících
 • PPL - implementována výdejní místa ParcelShop pro zahraniční zásilky
 • rozšířena cenotvorba na dokladech - podpora DPH pro cizí státy, podpora vlastní sazby DPH z položek ceníku
 • při importu z PDA do Money se na doklad doplňuje obchodník CRM z adresy
 • doklady z historie se do PDA stahují s částkami v měně vystavení
MobileS5_1_77_0_forS5_1_10_9.zip
1.76.0
27.07.2020
 • implementována přepravní služba SPS
 • zapracována nová struktura routovací tabulky Slovenské pošty
MobileS5_1_76_0_forS5_1_10_9.zip
1.75.1
29.06.2020
 • implementována přepravní služba FOFR
MobileS5_1_75_1_forS5_1_10_9.zip
1.75.0
08.06.2020
 • objednávky k vyřízení se do PDA posílají včetně detailů položek
 • implementován filtr na uživatele, viz. PDA-záložka Obecné
 • zapracováno nastavení inventury Omezit na sklad
 • možnost při prebírání zachovat na cílovém dokladu pořadí položek z objednávky, viz. PDA->Vyřizování objednávek->Zachovat pořadí položek
 • možnost nastavit vlaječku na vyřizované objednávce, viz. PDA -> Menu a doklady -> položka menu typu Doklad -> Po převzetí nastavit na obj. příznak
MobileS5_1_75_0_forS5_1_10_9.zip
1.74.1
25.05.2020
 • implementována přepravní služba Dachser
 • implementována přepravní služba DHL Freight CZ - náhrada dřívějšího PPL Sprint
 • přidán definovatelný formulář artiklového štítku, viz. divize-záložka ostatní
MobileS5_1_74_1_forS5_1_10_9.zip
1.74.0
25.11.2019
 • verze pro Money 1.10.9
MobileS5_1_74_0_forS5_1_10_9.zip
1.74.0
30.10.2019
 • implementace PPL routování, váženky, nové štítky
 • při vyřizování objednávek se po importu do Money zachová na cílovém dokladu variabilní symbol z přebírání
MobileS5_1_74_0_forS5_1_10_6.zip
1.73.1
22.10.2019
 • verze pro Money 1.10.9
MobileS5_1_73_1_forS5_1_10_9.zip
1.73.1
21.10.2019
 • zrušena podpora WinCE klienta/reference na SQLCE
 • oprava - při otevření okna přepravní služby Česká pošty se nezobrazila cesta pro uložení závěrky
MobileS5_1_73_1_forS5_1_10_6.zip
1.73.1
03.10.2019
 • implementovaná přepravní služba Slovenská pošta
1.73.0
06.09.2019
 • Oprava - v datové závěrce PPL se neposílal kód ParcelShopu u dobírkových zásilek.
 • Oprava - zapracována kontrola proti dvojímu zabalení dokladu. Aplikace nedovolí naimportovat balení z PDA, pokud je doklad již zabalen.
MobileS5_1_73_0_forS5_1_10_3.zip
1.73.0
23.08.2019
 • Zaokrouhlování a výpocet DPH podle novely 80/2019 Sb. zákona o DPH
1.72.2
06.06.2019
 • implementována nová přepravní služba Geis Cargo
 • pro DPD implementována služba Výdejní místo. Vyžaduje,aby na baleném dokladu byla v parametru balení uvedena adresa výdejního místa ve tvaru ID|Název adresy|Ulice|Město|PSČ
 • na odpočtu záloh se nastavuje členění DPH podle nastavení agendy Přebírat členění ze záloh
MobileS5_1_72_2_forS5_1_10_3.zip
1.72.0
26.04.2019
 • verze pro Money 1.10.3
MobileS5_1_72_0_forS5_1_10_3.zip
1.72.0
16.04.2019
 • v nastavení skladu na položkách menu přidán zaškrtávač povinnost scanovat pozici - vynucuje zadávání pozice v PDA (nebo potvrzování při kontrole) scannerem
 • v nastavení divize přidány zaškrtávače scanovat série a scanovat exspirace - vynucuje zadávání/potvrzování sérií scannerem
MobileS5_1_72_0_forS5_1_9_11.zip
1.71.1
29.03.2019
 • oprava - z metadat odstraněny nepoužívané objekty, které způsobovaly chybu při kopírování PDA
MobileS5_1_71_1_forS5_1_9_11.zip
1.71.0
19.03.2019
 • do PDA se exportuje poznámka na položkách objednávek k vyřízení
 • kontrolované doklady se ukládají do vlastního seznamu, viz. MobileS5->Kontrola dokladů
 • v nastavení číselné řady balíků pro Českou poštu přidána volba velikosti balíků - pokud je nastaveno, bere se jako výchozí volba pro balíky v PDA.Pokud není nastaveno, nebude se v závěrce uvádět velikost balíků
MobileS5_1_71_0_forS5_1_9_11.zip
1.70.1
14.02.2019
 • na položkách dokladů ke kontrole se do PDA posílá pořadí položek
 • povolena změna výchozí skladové pozice zásoby v PDA
 • povolena změna hmotnosti artiklu v PDA
 • do PDA se nepřenáší hidden skladové pozice, které mají nulovou zásobu
 • tisk přes automatickou akci akceptuje i složený filtr s podřízenými filtry
 • povoleno přidávání nových položek do online inventury
 • implementováno pickování objednávek
1.69.4
17.12.2018
 • verze pro Money 1.9.11
MobileS5_1_69_4_forS5_1_9_11.zip

03.12.2018
 • pomocné knihovny pro SQLite
SQLite.zip
1.69.3
09.11.2018
 • verze pro Money 1.9.10
MobileS5_1_69_3_forS5_1_9_10.zip
1.69.0
02.11.2018
 • implementována editace dokladů v PDA přes operaci Kontrola, viz. nastavení PDA->Kontrola dokladů->Kontrolovat přesně
MobileS5_1_69_0_forS5_1_9_1.zip
1.68.0
22.10.2018
 • upravena data pro kontrolu dokladu, aby na prevodkách byly i cílové skladové pozice
MobileS5_1_68_0_forS5_1_9_1.zip
1.67.2
10.10.2018
 • implementována služba PPL ParcelShop. Vyžaduje název koncového příjemce ve tvaru "Nazev firmy|nazev ParceShopu", -Př: Camping City|PPL Parcelshop 102
 • na závěrce přepravní služby "Interní" přidán telefon příjemce
 • oprava - pořizovací ceny se nastavují jen u přijatých dokladů
MobileS5_1_67_2_forS5_1_9_1.zip
1.67.0
20.09.2018
 • umožněno vystavování dokladů v PDA v cizích měnách. Měna dokladu se řídí nastavením ze serveru, viz. Divize->Struktura menu->Položky menu typu 'Doklad'->Měna
 • na závěrce přepravní služby "Interní" přidán telefon příjemce
1.66.0
28.08.2018
 • implementována kontrola příjemek a výdejek
MobileS5_1_66_0_forS5_1_9_1.zip
1.66.0
02.08.2018
 • implementována zjednodušená expedice balení - pouze generování štítků bez přiřazování zboží do balíků. Řídí se nastavením prefixu dokladů na položce menu ExpediceBalení.
 • z PDA se importuje rozpis DPH na položkách s příznakem DPH editováno ručně
1.66.0
11.07.2018
 • přidán export poznámky na detailu zásoby do PDA
1.65.0
26.06.2018
 • podpora ADR položek u přepravní služby Gebruder Weiss
 • při importu objednávek z PDA se doplňuje hmotnost na položkách
 • oprava - v nastavení MobileS5 nefungoval "Test přihlášení k Money" pro nově kryptovaná hesla v Money 1.9.4
MobileS5_1_65_0_forS5_1_9_1.zip
1.65.0
04.06.2018
 • implementována kontrola výrobky + implementace kontroly pro Android
 • v datech pro pickování se exportuje způsob dopravy a zobrazuje se v PDA
1.64.0
11.05.2018
 • do PDA se na adresách přenáší hlavní osoba a funkce hlavní osoby
MobileS5_1_64_0_forS5_1_9_1.zip
1.63.2
23.04.2018
 • implementován tiskový formulář Seskupený podle variant
 • do tisku závěrky pro přepravní službu Interní přidána volba řazení - podle data vystavení nebo podle čísel balíků
 • upraveno plánování návštev
MobileS5_1_63_2_forS5_1_9_1.zip
1.63.0
28.03.2018
 • na dokladech vyřizujících objednávky se do Money přenáší názvy položek z objednávky
 • nové nastavení na divizi Předkontace odpočtu záloh - pokud je nastaveno, použije se tato předkontace na odpočtu zálohy
 • upraveno plánování návštěv. Do nově generované návštěvy se kopíruje poznámka z předchozí návštěvy. Na návštěvách přidán stav Přesunout, který při generování způsobí vytvoření nové návětěvy v tomtéž měsíci (při generování v prvních 5 dnech měsíce) nebo dalším mesíci (při generování od 6. dne dále)
MobileS5_1_63_0_forS5_1_9_1.zip
1.62.0
21.03.2018
 • upraveno plánování návštěv, nový stav návštěv (přesun do dalšího měsíce), vytváření a import neplánovaných návštěv z PDA
MobileS5_1_62_0_forS5_1_9_1.zip
1.61.0
27.02.2018
 • přidáno nastavení pro výchozí skladové pozice na skladech v položkách menu PDA
MobileS5_1_61_0_forS5_1_9_1.zip
1.60.0
23.02.2018
 • na objednávkách k vykrytí se exportují názvy položek a zobrazují v PDA místo názvu artiklu
MobileS5_1_60_0_forS5_1_9_1.zip
1.59.0
01.02.2018
 • verze pro Money, 1.9.1
MobileS5_1_59_0_forS5_1_9_1.zip
1.59.0
31.01.2018
 • v nastavení PDA/vyřizování objednávek přidána volba Povolit částečný export. Pokud je zaškrtnuta, neexportují se do PDA položky objednávky, ke kterým nejde zásoba
MobileS5_1_59_0_forS5_1_8_10.zip
1.58.0
20.11.2017
 • do PDA se exportuje pole Artiklu "Varianta"
 • v nastavení PDA implementovaná volba pro vyřízení objednávek "Upozornit při navýšení" - pokud je zaškrtnuto, zobrazuje PDA upozornění při zadání nové položky nebo množství vyššího než objednáno.
 • opravena chyba z verze 1.56.0-při importu položky dokladu typu sada/komplet do Money se zdvojily podpoložky složení
MobileS5_1_58_0_forS5_1_8_10.zip
1.57.1
09.11.2017
 • verze pro MoneyS5, 1.8.10
 • v nastavení PDA implementovaná volba Přepočítat ceny po importu
 • opravena chyba z verze 1.56.0-neprováděl se odpočet záloh při přebírání objednávek do faktur
1.57.0
02.11.2017
 • implementovány návštěvy pro Android klienta. Využívají plánování návštěv pomocí aktivit
MobileS5_1_57_0_forS51_7_10.ZIP
1.56.1
05.10.2017
 • opravena chyba - při tisku formuláře z PDA přes automatickou akci se ignorovalo nastavení návrhnu sestavy
MobileS5_1_56_1_forS51_7_10.ZIP
1.56.0
20.09.2017
 • implementováno hromadné přebírání objednávek
 • v datech zásilky pro DHL Freight SK přidána adresa vyzvednutí (provozovna odesílatele)
1.55.1
24.08.2017
 • implementovány přepravní služby DHL Parcel SK a DHL Freight SK
 • implementován tiskový formulář dokladů "S čárovým kódem"
 • implementován tisk z PDA přes automatické akce Money. MobileS5 nevyvolává přímo automatické akce, ale z akcí načte nastavení a sám proved tisk. Provádí všechny akce typu "Tisk záznamu" pro objekt dokladu, které: - na záložce "Obecné" mají zaškrtnuto "Zapnuto" a splňují nastavený filtr, skupinu a zohlední agendu, pokud je zaškrtnuto "Jen pro aktuální agendu" - na zálozce "Zdroj" mají zaškrtnuto "Aplikovat na obyčejné objekty" - splňují nastavení na záložce "Uzivatelé" - nastavení na záložce "Události" se ignoruje.
 • do PDA se neexportují detaily zásob s nulovým množstvím
 • nově podporujeme Android zařízení-skenery značek Point Mobile, Caribe a Opticon
MobileS5_1_55_1_forS51_7_10.ZIP
1.54.0
19.06.2017
 • implementována podpora sad a kompletů
MobileS5_1_54_0_forS51_7_10.zip
1.53.2
09.03.2017
 • implementovaná přepravní služba Zásilkovna
 • implementovaná podpora EET
MobileS5_1_53_2_forS51_7_10.zip
1.52.3
20.12.2016
 • implementovaná paletová přeprava PPL Sprint
MobileS5_1_52_3_forS51_7_10.zip
1.52.2
23.11.2016
 • verze pro MoneyS5, 1.7.10
MobileS5_1_52_2_forS51_7_10.zip
1.52.2
16.11.2016
 • implementovaná online inventura skladové pozice za provozu
 • implementovaná přepravní služba Meest pro posílání zásilek na Ukrajinu
 • doplňková služba "stejný den" na číselné řadě balíku DPD
 • aktivity rozšířeny o pole "TerminSplneni" a "Splneno"
 • v nastavení MobileS5 implementována volba "Povolit přerušení komunikace z PDA"
MobileS5_1_52_2_forS51_7_01.zip
1.51.6
02.08.2016
 • implementována přepravní služba GeisPoint
 • doplňková služba "sobotní doručení" na číselné řadě balíků DPD
 • na objednávkách k vykrytí se do PDA neposílají položky, které mají nastaveno PriznakVyrizeno
MobileS5_1_51_6_forS51_7_01.zip
1.51.0
10.02.2016
 • v nastavení PDA přidány filtry na zakázky, střediska a činnosti prenášené do PDA
 • přenos dnů platnosti objednávek do PDA podle nastavení na skupině
 • vyřizování objednávky přijaté do převodky
 • import artiklů editovaných v PDA
MobileS5_1_51_0_forS51_6_11.zip
1.50.3
20.01.2016
 • implementováno pickování jako samostatná skladová operace pro rychlý sběr a kontrolu zboží k expedici
MobileS5_1_50_3_forS51_6_11.zip
1.49.0
07.10.2015
 • aktualizovaná přepravní služba GLS na nové rozhraní GLS
 • implementovány přepravní služby Messenger a DPD PL
MobileS5_1_49_0_forS51_5_11.zip
1.46.0
16.06.2015
 • do PDA se na zásobách přenáší příznak povolit výdej do mínusu podle nastavení zásob v Money
 • na divizi přidáno nastavení "Povolit vratky na dokladech"
MobileS5_1_46_0_forS51_5_11.zip
1.41.1.1511
11.02.2015
 • vystavování faktur přijatých v PDA
 • vyřizování objednávek vydaných
 • do PDA se na artiklu přenáší nově Balení, Značka, Výrobce a Poznámka
 • Android klient zaznamenává pořadí zadávání položek na dokladu
MobileS5_1_41_1_forS51_5_11.zip
1.40.1.1511
30.12.2014
 • verze pro Money 1.5.11
 • zrychlen import do Money
MobileS5_1_40_0_forS51_5_11.zip
1.37.0
28.11.2014
 • Závěrky GP v rámci jednoho dne se označují pořadovou číslicí 1 až 999
 • Do expedic balení se ze serveru importuje částka 'zbývá k úhradě' a ta se používá jako dobírečná čáska pro přepravní společnosti.
 • Implementovaná akce ExpediceBaleni pro Android klienta
 • Implementována přepravní služba Uloženka
 • Optimalizován import z PDA
MobileS5_1_37_0_forS51_5_5.zip
1.35.1
04.09.2014
 • implementován import balení z Android klienta
 • upraveny doplňkové služby, předávací protokol a denní závěrka pro přepravní společnost Geis podle poslední specifikace
 • opravena chyba při importu adres editovaných v PDA s definovanou výchozí činností-ta se vždy přidávala do seznamu činností adresy, což způsobovalo chybu duplicity, pokud adresa již činnost obsahuje
MobileS5_1_35_1_forS51_5_5.zip
1.35.0
25.06.2014
 • verze pro MoneyS5, 1.5.5.3474
1.35.0
22.05.2014
 • do PDA se na detailu zásoby exportuje datum nejstaršího naskladnění
1.34.0
28.04.2014
 • revize serverové části aplikace, odstranění chyb, zapracovány kontroly proti zadání nesmyslných hodnot, blokovány operace vedoucí k chybám, konsolidace UI, filtry na produkty, adresy, výchozí nastavení divize z agendy,...
 • nastavení aplikace z UI (místo dosavadní ruční editace XML). Nastavení nesouvisející se službou se nyní ukládá do databáze agendy, do XML se nadále ukládají parametry pro spuštění služby.
 • přidány kontroly při exportu dat - musí být vyplněny číselné řady a sklady u zobrazených položek menu
 • v režimu inventury se z exportu do PDA automaticky (bez ohledu na nastavení) odstraní závozy, kontroly, expedice, ceníky, adresy, sklady (mimo inventuru) a menu ostatních typů dokladů
 • do PDA se neexportují hidden artikly a zásoby
 • export IBAN a SWIFT pro tisk na obchodních dokladech
 • závěrky pro přepravní společnosti DPD a GP je možné ukládat rovnou na FTP
 • nové tiskové formuláře
 • expedice balení rozšířena i na prodejky
MobileS5_1_34_0_forS51_4_11.zip
1.33.0
10.02.2014
 • do PDA se na adrese exportuje ICDPH a pokudje na vyplněné, tiskne se na obchodních dokladech (pro slovenskou legislativu)
 • implementován import z Android klientů přes XML
1.32.0
02.02.2014
 • verze pro MoneyS5 1.4.11
 • do nastavení divize přidána volba "Povolit zobrazení aktuálního stavu skladu na inventurách" - povoluje zobrazení skladového množství na inventurním dokladu
 • do nastavení menu dokladu ExpediceBalení implementována volba generovat SSCC kódy". Pokud je zaškrtnuto generují se pro čísla balíků SSCC kódy místo čísla balíků přeprevních společností. Číselná řady SSCC se nastavuje na divizi.
1.31.1
12.07.2013
 • verze pro MoneyS5, 1.4.6.3083
 • do nastavení divize přidána volba "Import z PDA spouštět v transakci"
 • na číselné řadě DPD implementováno nastavení "Způsob výběru" u dobírky - povolené hodnoty jsou HOTOVOST a PLATEBNI KARTA
MobileS5_1_31_1_forS51_4_6_3038.zip
1.31.0
19.04.2013
 • implementována podpora klientů běžících na Android zařízeních
 • na dokladech přidána nová pole pro telefon a email koncového příjemce
MobileS5_1_31_0_forS51_3_11_2890.zip
1.30.0
16.11.2012
 • verze pro MoneyS5, 1.3.11.2890
 • v PDA je při balení pro přepravní společnosti možné editovat celkovou hmotnost zásilky
 • implementovány vícekusové zásilky při odesílání balíků Českou poštou
 • implementována operace Edpedice balení ze skladových výdejů
1.28.2
12.09.2012
 • verze pro MoneyS5, 1.3.9.2826
 • v přehledu dokladů přidán sloupec "Cílový sklad" pro zobrazení u převodek. Pole "Cílový sklad" přidáno také na hlavičku dokladu do záložky ostatní
 • opravena chyba - pokud se vyvolal výběr adresy z hlavičky dokladu, nefungoval následně scanner
MobileS5_1_28_2_forS51_3_9_2826.zip
1.28.2
10.07.2012
 • verze pro MoneyS5, 1.3.7.2740
 • implementován tisk závěrky PPL
 • opraven import adresy-při zadání či editaci adresy v PDA se nepřenášela do Money korektně odlišná fakturační a dodací adresa
 • při importu obchodního dokladu z PDA do Money se přenáší sleva na hlavičce
1.27.1
02.03.2012
 • opraven vypocet cen - spravne ted bere dle Poradi na ceniku
 • potlačeno zobrazování všech cen, pokud na serveru v PDA není zaškrtnuta volba "Zobrazovat ceny"
 • v okně pro Expedici přidán filtr "jen nevyřízené" - zobrazuje jen položky z původní objednávky, u kterých je zadané množství jiné než očekávané
 • ve funkci pro nacitani ceny artiklu z ceníků se upravilo poradi nacitaci cen 1) z ceniku na menu, 2) z ceniku firmy, 3) z vychoziho ceniku
MobileS5_V1.27.1.ZIP
1.26.3
31.01.2012
 • v seznamu adres v PDA přidán filtr na město
 • opraven tisk denní závěrky - v seznamu vydaného se nezapočítávaly položky prodejek
 • opraven tisk obch. dokladů na úzký papír - u ceny se ořezával poslední znak
1.26.2
28.12.2011
 • verze pro MoneyS5, 1.3.2.2549
 • implementováno středisko, zakázka, činnost na položkách dokladů
 • ze serveru/nastavení divize se přenáší příznak "Scanovat bez potvrzení". Pokud je nastaven,pak se při scannování položky na dokladu automaticky zvýší množství o 1 a nezobrazí se okno pro editaci množství
 • ze serveru/nastavení divize se přenáší příznak "Zakázat změnu cen". Pokud je nastaven,pak na dokladu nelze měnit cenu ani slevu
1.25.2
10.11.2011
 • do PDA se exportuji i artikly z typem TypArtiklu.Obal
 • Opraveny vypocet TypCeny (bere se i PouzeZaklad, PouzeDan)
 • Poznamka z obj se ma prenaset take na vystavovany doklad (fv atd) a zobrazit pozn. v seznamu obj. pro vykryvani
MobileS5_1_25_2_forS51.3.1.ZIP
1.25.0
22.09.2011
 • v seznamu adres implementováno vyhledávání pomocí scanneru, podle sloupce 'Kod' adresy
 • implementována podpora více čárových kódů artiklů
 • generování závěrky pro GLS rozšířeno o možnost ukládat závěrku do souboru a/nebo odesílat rovnou na FTP
1.24.1
09.08.2011
 • verze pro MoneyS5, 1.3.1.2389.
 • upraven export obrázků - z DOC databáze kam je momentálně ukládá Money
 • implementováno generování závěrky pro přepravní společnost GLS
 • upravena závěrka pro DPD podle současných požadavků DPD
 • implementován tisk dokladů v jazycích CZ, SK, EN, DE, PL, FR, IT
 • implementován tisk cenovek z detailu produktu na pokladní tiskárně Zebra
1.22.1
26.01.2011
 • když není povoleno, nezobrazuje nákupní ceny v detailu produktu (zásoby)
 • oprava špatné diakritiky na expedičních štítkách (ostré S atd...)
 • opravena chyba při vykrývání záporných (slevy, vratky) položek na dokladu
 • pro MoneyS5 verzi 1.2.4
 • při volbě "Kontrolovat zámek vykrývání" se exportuje pouze TOP 100 objednávek dle data
 • skupiny na dokladu se řadí podle názvu
 • v dialogu zadání počtu kusů se zobrazuje text z prvního sloupce (tedy né vždy název)
 • v přehledu zásob možnost filtru dle skupin a "jen skladem"
 • zobrazen průběh (kolečko) při hledáni pomocí dalekohledu
MobileS5_V1.22.1.ZIP
1.22.0
13.12.2010
 • chyba pri odeslani UPS je pouze hlaska, prenos se dokonci
 • možnost vykrývat více stejných položek na jednom dokladu
 • pro verzi MoneyS5 1.2.3


Mobile WMS: Android WMS APK