DOWNLOAD

Verze Poznámky k verzi Download
1.76.0.1129
05.10.2022
 • verze pro Money 1.12.9
Tools_20221005_1_76_0_1129.zip
1.74.3.1129
22.09.2022
 • verze pro Money 1.12.9
Tools_20220916_1_74_3_1129.zip
1.69.1
31.01.2022
 • verze pro Money 1.12.11
Tools_20220126_1_69_1_11211.zip
1.67.11
10.12.2021
 • verze pro Money 1.12.9
Tools_20211210_1_67_11_1129.zip
1.67.0.1109
12.10.2021
 • verze pro Money 1.10.9
 • funkce pro aktualizaci pozastávkových dokladu
Tools_20211012_1_67_0_1109.zip
1.67.0.1129
12.10.2021
 • verze pro Money 1.12.9
 • DevExpress 21.1.3.0 a Framework 4.7.2
Tools_20211012_1_67_0_1129.zip
1.56.1
01.02.2021
 • verze pro Money 1.10.9
 • Tools_PolSklDokl_Pozice - oprava pretypování u PFV
Tools_20210201_1_56_1_1109.zip
1.55.8.1109
29.01.2021
 • verze pro Money 1.10.9
 • Tools_PolSklDokl_Pozice - oprava kontroly dostupného mnozství pozice u príjmových dokladu
Tools_20210129_1_55_8_1109.zip
1.55.6.1109
26.01.2021
 • verze pro Money 1.10.9
 • Tools_ZmenaMeny - zmena z cizí meny na menu registrace odlisné od domácí meny probíhá na 2x, napr. USD->CZK->EUR)
Tools_20210125_1_55_6_1109.zip
1.55.5
15.01.2021
 • verze pro Money 1.10.9
 • Tools_PolSklDokl_Pozice - oprava zobrazovaných chybových hlásení
Tools_20210115_1_55_5_1109.zip
1.55.4
08.01.2021
 • verze pro Money 1.10.9
 • Tools_FV_PodminkyPlateb - nová volba Skonto jen pri vytvorení FV
 • nový Tools_ParovaciSymbolDoPDL - funkce propíse parovací symboly (resp. variabilní symboly) z oznacených faktur prijatých do párovacích symbolu hlavicky i polozek DLP
 • AutoActionDataUpdater - nová automatická akce pro provádení SQL scriptu. Vykonaný SQL script zapíse do historie akcí objektu
 • Tools_SystemRelationMassChange - implementace hromadné zmeny na datech libovolné rozsírené vazby
 • nový císelník Definice pozastávek v Navigátoru Tools
 • nový Tools_Pozastavky pro generování interních dokladu a pohledávkových dokladu z faktury vydaných
 • AutoActionReportAttachment - nová automatická akce pro pridávání/aktualizaci pripojeného dokumentu (PDF) ze sestavy
 • Tools_SortimentniSkupiny_Cenik - nový tool na správu polozek ceníku, kterými se realizují sortimentní skupiny
Tools_20210105_1_55_4_1109.zip
1.47.3
07.07.2020
 • verze pro Money 1.10.9
Tools_20200624_1_47_3_1109.zip
1.41.4
15.10.2019
 • verze pro Money 1.10.9
Tools_20190924_1_41_4_1109.zip
1.41.6
15.10.2019
 • verze pro Money 1.10.1
Tools_20191008_1_41_6_1101.zip
1.32.4
12.12.2018
 • verze pro Money 1.9.10
 • Tools_PrevzetiOPdoFV_ZalohovkaExpirace verze s novými parametry a mozností rozpracování záznamu pred voláním prebírání nebo shození rozpracovaného záznamu jen pokud ho nastavil tento uzivatel
 • Tools_ZaskladnovaniVychoziPozice - nové parametry nastavení: ID filtru artiklu, príznak Do obratové zasoby, max. pocet polozek prevodky, sloupec razení polozek, výber skl. pozice pro razení pri více detailech podle mnozství k dispozici na detailu/Priority razení skl. pozic (jen pokud existuje sloupec [PoradiZaskladneni_UserData]), serazení polozek prevodky podle zadaného sloupce razení polozek z tabulky [Sklady_SkladovaPozice], rozdelení prevodky na více prevodek podle nastavení budto podle max. poctu polozek na prevodce nebo podle celkového mnozství z polozek (v zákl. nebo alternativní jednotce)
Tools_1_32_4_forS5_1_9_10.zip
1.32.0
08.11.2018
 • verze pro Money 1.9.10
Tools_1_32_0_forS5_1_9_10.zip
1.30.0
14.08.2018
 • verze pro Money 1.9.1
 • DynamicReport - Saldo - nová polozka v menu, Licenci Saldo v modulu JetTools je (Param2 > 0), tedy 1 (potrebné soubory: S5JET_DR_Utils.dll, S5JET_DR_Saldo.dll a prípadne i S5JET_DR_Saldo_Cizí mena.repx)
 • Tools_DateFilter - nejprve se sloupce "Datum", "DatumVystaveni", "DatumSkladovehoPohybu" hledají v hlavní tabulce a pak teprve se vsech ostatních, DateFiltr se nyní povoluje jen v hlavních seznamech, zajistení smazání filtru Zádný filtr po deaktivaci date filtru z SObjectu, rozsíren o sloupec Create_Date jako nouzové resení
 • Tools_WebDetailForm - moznost uzivatelského nastavení 3 sloupcu CustomKey1 az 3 jejichz hodnoty jsou také predávány do URL jako customKey1 az 3
 • Nová funkce CSWAutomaticu AutomaticExportPDF - vytvárení PDF v nastaveném adresári podle nastaveného filtru a S5 objektu. Jméno .pdf souboru podle nastavené sablony a sloupce (i uzivatelského) s mozností pripojovat datum a cas vytvorení souboru. Pro vytvárení PDF se pouzije vybraný report a design.
 • Nová funkce CSWAutomaticu AutomaticSyncCenikSklad - synchronizace ceníku a skladu s mozností filtrování. Zahájení a konec akce se logují do logu automaticu, chyby a pocty synchronizovaných ceníku i skladu do logu Tools.
 • Seznam reportu JetMISu je filtrován i s ohledem na role. Príklad filtru: uzivatel1, ROLE:nazevrole1, uzivatel2, ROLE:nazevrole2 (oddelovace cárky nebo stredníky), seznam JetMIS upraven na strom, zavedeny skupiny reportu, které jsou zdurazneny tucne a nelze je vykonávat (hlásení), na karte reportu zaskrtávac Skupina reportu, který zakáze prístup ke vsemu krome Názvu a Popisu. Ulozí report, který je jen Názvem skupiny nebo podskupiny a nelze ho vykonávat.
 • Tools_PolDokl_RozpocitatSaduKomplet - jednotkové ceny podrízených polozek se vypocítají teprve z celkových cen podrízených polozek vypoctených z celkové ceny a mnozství kompletu v pomeru dle jejich ceníkových cen z výchozího ceníku agendy a jejich mnozství.
 • Tools_Mail_Report - implementována moznost posílat prílohy jako .XLS (zaskrtávací volba v menu nad seznamem sestav, výchozí jsou .PDF), aktuální záznam musí být i mezi oznacenými, pokud je oznaceno více záznamu, je zobrazen kontrolní dotaz s celkovým poctem a formátem príloh a císlem dokladu, který poskytne e-maily príjemcu
Tools_1_30_0_forS5_1_9_1.zip
1.21.1
24.11.2017
 • Tools_Dokl_KontrolaPolozek - optimalizace pro Money 1.8.10
Tools_1_21_1_forS5_1_8_10.zip
1.21.0
14.11.2017
 • build pro verzi Money 1.8.10.5069
 • funkce PrevzetiOPdoFV_ZalohovkaExpirace() s pridaným parametrem produktovyKlic, puvodní funkce s jedním parametrem objednavka_id zustala zachována
 • vylepsení Tools_JetFilter (podpora císelných i textových hodnot u enumerátoru, datum vcetne casu, mix desetinných tecek a cárek u float, celocíselné typy, informace o poctu zadaných chybných hodnotách filtru)
 • Tools_HideValue - ma nastaveni, pro ktere dalsi uzivatele mimo Admina neskryvat (eCons)
 • Tools_Firma_CenikyPodleProdeju - oprava chyby. Pro polozku dokladu s typem ceny pouze základ se vytvárela polozka ceníku s nesprávným typem ceny polozky ceníku. Nove se pro pouze základ vytvorí polozka ceníku s typem BezDane
 • Tools_Planovani - implementován soft delete (DiscardType.HideOnly)
 • Ve 3D je ulozen pohled S5JET_Tools_View_DokladyPrehled
 • Prevzetí DruhArtiklu v Tools_Dokl_DruhArtiklu zobecneno na libovolný Doklad, predkontace se navíc prebírá pro SkladovyDoklad, DodaciListPrijaty, DodaciListVydany, ProdejkaPrijata, ProdejkaVydana
 • Tools_Planovani - pridan zapis do hist. akci s obsahem a nova pole: Aktivni, Vyrizeno, Datum Do, Firma, Uzivatel, VarSymbol, ParSymbol, Poznamka
 • Tools_Firma_CenikyPodleProdeju - zobrazení detailnejsích informací pri výskytu chyby
 • nový Tools_ArtiklDodavatel - po výberu firmy dodavatele z adresáre proverí u vsech oznacených artiklu existenci záznamu v tabulce Artikly_ArtiklDodavatel a u tech, které príslusný záznam nemají, vytvorí nový záznam rychlým zpusobem pres SQL
1.19.7
23.11.2016
 • verze pro MoneyS5, 1.7.10
JetTools_1_19_7_forS5_1_7_10.zip
1.19.0
18.01.2016
 • verze pro Money 1.6.11
 • nové funkce: Casové rozlisení faktur, Zrusení/Vytvorení odpoctu zálohy FV, Párování pokladních dokladu, Univerzální datumový filtr
JetTools_1_19_0_forS5_1_6_11.zip
1.18.1
16.09.2015
 • verze pro MoneyS5, 1.6.6
 • nové funkce - vyúčování zálohových faktur, inteligentní párování bankovních výpisů, přecenění pohledávek a závazků, nastavení výchozí skladové pozice na položkách dokladů,...
JetTools_1_18_1_forS5_1_6_6.zip
1.15.0
11.09.2014
 • kompatibilní s Money 1.5.11
 • Nové funkce - kontrola dokladu, generování ceníků podle prodejů, blokace slev na položkách dokladů
JetTools_1_15_0_forS5_1_5_5.zip
1.12.0
26.06.2014
 • verze pro MoneyS5, 1.5.5.3474
JetTools_1_12_0_forS5_1_5_5.zip
1.8.0
16.12.2013
 • verze pro MoneyS5 1.4.11
 • Tools_Firma_KlicePodleProdeju - nový tools v seznamu adres. Přidává do adres adresní klíče na základě prodejů, tj. podle produktových klíčů artiklů použitých na fakturách vydaných, prodejkách a/nebo dodacích listech
 • Tools_UcDokl_PolozkyZeVzoru - opravena chyba, v okně pro uplatnění šablony se nezobrazoval kód členění DPH
 • Tools_Dokl_PrebiraniSkontrolou - nový tools nad seznamem dokladů. Přebírá doklady s kontrolou, která zamezuje vydat jiné zboží než bylo na zdrojovém dokladu.
JetTools_1_8_0_forS5_1_4_11.zip
1.6.3
24.07.2013
 • verze pro MoneyS5, 1.4.6.3083
 • nový Tools_Resave - přeuloží vybrané záznamy S5Objektu a tím provede potřebné přepočty, např. po opravě nastavení
 • nový Tools_Dokl_KontrolaAdresy - kontroluje vazbu adresy na adresář na hlavičce dokladu a v případě nevyplnění nedovolí v závislosti na nastavení zobrazí upozornění nebo nedovílí doklad uložit. Tento tools je možné zapnout na libovolném dokladu.
 • nový Tools_FV_SynchrDatumDL - synchronizuje datum skladového pohybu nebo datum účetního případu dodacích listů na datum skladového pohybu nebo datum účetního případu navazující faktury
JetTools_1_6_3_0_forS5_1_4_6_3083.zip
1.5.0
16.11.2012
 • verze pro MoneyS5, 1.3.11.2890
JetTools_1_5_0_0_forS5_1_3_11_2890.zip
1.4.4
24.09.2012
 • Verze pro MoneyS5, 1.3.9
JetTools_v1_4_4_pro_MS5_1_3_9.zip
1.4.3
13.07.2012
 • oprava ve fci PPR_ZkontrolovatMnozstviNaSklade
 • Verze pro MoneyS5 1.3.7
 • upravene inst. scripty
Tools_1.4.3_pro_1.3.7.zip
1.4.1
21.03.2012
 • Nový modul Přeúčtovat doklad na středisko/činnost/zakázku - pro odběratelské i dodavatelské účetní doklady
 • Nový modul Zadání koeficientů nákladových skupin na adresních klíčích
Tools_v1.4.1.zip
1.4.0
13.02.2012
 • Verze pro MoneyS5 1.3.2.2549 FIX2
  (pozor - nutná registrace)
JetTools_v1.4.0.ZIP


Mobile WMS: Android WMS APK