DOWNLOAD

Verze Poznámky k verzi Download
1.4.0
21.12.2020
 • nová volba v nastavení ExpImp - hlavičková data exportovat na každé podpoložce
 • nové nastavení ExpImp - jméno souboru rozšířit o suffix "_hodnota sloupce" a export seskupit podle sloupce. Umožňuje přenášet data do více souborů seskupená/rozdělená podle hodnoty zvoleného sloupce
 • při importu CSV vynuceno načítání všech polí jako text. Dosud aplikace implicitně zkoušela převádět text na čísla, (např. 787E000301 -> 7,87E+301)
ExportImport_1_4_0_forS5_1_10_9.zip
1.2.0
24.09.2019
 • verze pro Money 1.10.9
ExportImport_1_2_0_forS5_1_10_9.zip
1.2.0
13.02.2019
 • upraven přenos skladových pozic kvůli nové implementaci pozic v Money (jako asociovaný seznam místo dosavadního agregovaného
ExportImport_1_2_0_forS5_1_9_11.zip
1.2.0
08.11.2018
 • verze pro Money 1.9.10
ExportImport_1_2_0_forS5_1_9_10.zip
1.1.4
26.04.2018
 • při importu dokladů se automaticky doplňuje bankovní spojení (+banka, číslo účtu, IBAN,...) z hlavního účtu adresy
 • oprava - při importu skupin první úrovně (podskupin Nezařazeno) se automaticky nevyplňoval odkaz na nadřazenou skupinu, tj. Parent_ID
ExportImport_1_1_4_forS5_1_9_01.zip
1.1.2
29.01.2018
 • verze pro MoneyS5, 1.9.1
1.1.1
01.12.2017
 • položky dokladů s vazbou na artikl a nulovým množstvím se přeskakují/neimportují
ExpImp_1_1_1_forS5_1_8_10.zip
1.1.0
10.11.2017
 • verze pro MoneyS5, 1.8.10
1.0.14
17.10.2017
 • přidáno nastavení kódování CSV
 • položka ceníku - po importu se volá přepočet hladin
 • položka převodky - přenos cílové skladové pozice
 • oprava chyby - ve složení artiklu se do místo katalogu, čárového kódu a PLU exportoval název prvku
ExpImp_1_0_14_forS51_7_10.zip
1.0.13
02.06.2017
 • oprava-na položkách dokladů se importovaná sazba DPH přepisovala výchozí sazbou artiklu.
 • položky dokladů - přenos rozpisu DPH
ExpImp_1_0_13_forS51_7_10.zip
1.0.13
13.03.2017
 • oprava-při importu artiklu s jednotkami se parametry jednotek nepropisovaly do odpovídající hlavní jednotky
 • oprava-při importu pokladních a skladových dokladů se špatně zpracovával sloupec TypDokladu pokud byl uveden slovně (Prijaty,Vydany). Aplikace zpracovávala jen číselnou hodnotu.
1.0.13
23.11.2016
 • verze pro MoneyS5, 1.7.10
 • export dat z SQL dotazu do souboru
 • prenos dat z rozsírených vazeb
 • artikl - prenos produktových klícu
 • firma - prenos adresních klícu
1.0.12.1511
15.03.2016
 • převodky-přenos cílového skladu
 • obchodní doklady-přenos dodacích podmínek Intrastatu
ExpImp_1_0_12_forS51_5_11.zip
1.0.12.1511
22.11.2015
 • implementována rozšířená vazba EIRozsirenaVazba, která umožňuje vyvolávat export/import ze seznamů - z kontextového menu. Použití:
  • přidat vazbu EIRozsirenaVazba na zvolený objekt pomocí MetaDataManageru, viz. nastavení
  • v kontextovém menu seznamu se automaticky objeví JetExport a JetImport se submenu pro všechna nastavení ExportuImportu definovaná pro objekt seznamu
  • při exportu se ignoruje filtr z nastavení - pokud existují vybrané záznamy exportuje se pouze výběr jinak se exportují všechny zobrazené záznamy.
 • položky dokladů-přenos polí Sleva, Zbyva, Vyrizeno, PriznakVyrizeno
1.0.11.1511
06.10.2015
 • položky objednávek-přenos polí PlatnaOd and PlatnaDo
 • položky dokladů-přenos pole Vratka
 • položky dokladů-export typu evidence artiklu
 • artikl-přenos seznamu sazeb DPH
 • kategorie artiklu-přenos nadřazené kategorie pomocí kódu
 • skupiny-přenos nadřazené skupiny pomocí kódu
1.0.11.1511
30.06.2015
 • na položkách dokladů přidán přenos pole Katalog
 • na artiklu přidán přenos pole Parametry->Poradi. Protože toto pole není momentálně v UI přístupné, lze založit uživ. sloupec Poradi typu celé číslo a to se pak používá s vyšší prioritou než pole Poradi
1.0.11.1511
24.02.2015
 • implementován přenos obrázků na artiklech
 • upraven import rozpisu DPH na dokladu bez položek podle logiky Money 1.5.11
1.0.11
27.08.2014
 • kompatibilní s Money 1.5.11 (mimo přímý import druhé snížené sazby)
 • verze pro MoneyS5, 1.5.5.3474
 • implementován import z SQL
 • zapracován import/export dat modulu S5JET_Extender
 • přidána podpora XLSX, ODS
 • implementováno nastavení skupiny při importu, tzn. možnost přesunu záznamů mezi skupinami
 • na objektu Zasoba přidán přenos polí Zkratka12 a Zkratka20 z Artiklu
ExpImp_1_0_11_forS51_5_5.zip
1.0.9.1411
16.12.2013
 • verze pro MoneyS5 1.4.11
 • na fakturách vydaných implementovány detaily položek
 • na položkách dokladů se z XLS souboru importují i nulové ceny. Dosud se na položky s nulovou cenou nastavila automaticky výchozí cena standardním mechanismem Money
 • opravena chyba - volba přeskakovat chyby se neuplatňovala u objektů s položkami
ExpImp_1_0_9_forS51_4_11.zip
1.0.9.0
11.09.2013
 • opravena chyba - v okně s definicí Exportu/Importu se po výběru S5Objektu, který nemá skupiny, objevovala chybová hláška
 • povolen export/import detailů položek (sérií, výr. čísel, expirací) u objednávky přijaté
 • přidán příznak 'jméno souboru rozšířit o suffix s časem (_YYYYMMDDhhmmss)'. Pokud je zaškrtnuto, doplní se při exportu ke jménu souboru časový suffix.
ExpImp_1_0_9_0_forS51_4_6_3083.zip
1.0.8.0
12.07.2013
 • verze pro MoneyS5, 1.4.6.3083
 • na objektu PolozkaCeniku implementován přenos sloupců "VyseZmeny" a "ZpusobVypoctu" cenovych hladin
 • do modulu pro CSWAutomatic přidáno nastavení kódu a názvu
ExpImp_1_0_8_0_forS51_4_6_3083.zip
1.0.8.0
16.11.2012
 • verze pro MoneyS5, 1.3.11.2890
ExpImp_1_0_8_0_forS51_3_11_2890.zip
1.0.8.0
12.09.2012
 • verze pro MoneyS5, 1.3.9.2826
 • implementován export/import dat do/z CSV souboru
 • implementován přenos souboru s importovanými/exportovanými daty z/na FTP
ExpImp_1_0_8_0_forS51_3_9_2826.zip
1.0.6.0
28.12.2011
 • verze pro MoneyS5, 1.3.2.2549
ExpImp_1_0_6_0_forS51_3_2_2549.zip
1.0.6.0
05.08.2011
 • verze pro MoneyS5, 1.3.1.2389
 • v nastavení přibyly volby "při exportu přidávat záznamy na konec XLS souboru" a "po úspěšném importu XLS soubor smazat"
 • implementována automatická akce pro export záznamu na konec XLS
 • implementován plugin do CSWAutomatic pro vyvolavání exportu/importu na základě plánovače
 • implementován přenos objektu Majetek včetně odepisování
 • implementován přenos objektů souvisejících s vykazováním obalů pro EKO-KOM - Obal, SlozenyObal a přiřazení obalů k artiklům přes seznam Artikl->SeznamJednotek->Baleni->PrirazeniObalu
ExpImp_1_0_6_0_forS51_3_1_2389.zip
1.0.5.0
27.10.2010
 • verze pro MoneyS5, 1.2.3.2099.
 • zapracovány interní doklady, neskladové položky u dokladů, cenové hladiny u položek ceníku, rozměry u artiklů, složení artiklů (sady, komplety, výrobky)
ExpImp_1_0_5_0_forS51_2_3_2099.zip
1.0.5.0
25.06.2010
 • verze pro MoneyS5, 1.2.2.1875
 • upraven přenos kontaktních údajů u adres podle nové implementace spojení v S5
 • implementován přenos aktuálních sazeb DPH u artiklů
ExpImp_1_0_5_0_forS51_2_2_1875.zip
1.0.4
12.03.2010
Opraven import skladových a pokladních dokladů - typ dokladu se plnil v nesprávný okamžik, což způsobovalo chybné přebírání nastavení ze skupiny.
1.0.4
15.02.2010
Export/import číselníků a dokladů z/do Money S5 přes XLS soubor.