DMS S4/S5

DMS S4/S5

Nástroj pro evidenci dokumentů přímo v ekonomickém systému Money S4/S5 a to s možností vazby na jakékoliv doklady/objekty v systému. To vše včetně FullTextového hledáni (i v obsahu dokumentů), precizního nastavení práv, verzování, vazeb atd...

další informace:

Modul je přímo integrován do prostředí ekonomického systému Money S4/S5 a nahrazuje tak základní "Připojené dokumenty" u Vámi vybraných dokladů/objektů. Lze jej tedy použít jak na evidenci doslých faktur, tak na evidenci smluv včetně dodatků, pracovních dokumentů u zaměstnance atd...

DMS S4/S5 má tyto důležité funkce:

 • FullText Search
 • podrobné vyhledávání včetně obsahu dokumentů (i PDF, XLS, Word)
 • Verzování
 • jeden dokument může držet více verzí (historie)
 • Vazby na ostatní dokumenty
 • můžete provazovat dokumenty mezi sebou (dodatky k jedné smlouvě atd...)
 • Práva na skupiny
 • podrobné nastavení a vizualizace práv na složky, podsložky atd...
 • Práva dle filtru
 • možnost omezení viditelných dokumentů filtrem na každé uživatelské roli
 • Dokumentové klíče
 • možnost rozlišení dokumentů dle atributu
 • Schvalování dokumentů
 • jen uživatel s autorizační rolí může schvalovat dokument
 • Inteligentní vytěžování dat z dokladů
 • dokument automaticky převezme identifikaci, Adresu/Stř/Činn/Zak
 • Inteligentní zobrazení na Adrese/Stř/Činn/Zak
 • i když je dokument navázan na fakturu, tak ho můžu vidět pod zakázkou (pokud má tuto zakázku faktura nastavena)

Ostatní funkce oproti standardu:

 • Zámek vlastníka
 • vlastník dokumentu může uzamknout dokument aby nedošlo k neoprávněné editaci
 • Možnost navázání na jakýkoliv doklad/objekt
 • Faktura, Zakázka, Adresa, Zaměstnanec, Aktivita, Uživatel, Artikl, atd....
 • Hromadný import celých složek
 • včetně vytvoření identické struktury
 • Inteligentní řazení dokumentů do skupin dle pořizovaného dokladu
 • na každém objektu je možné nastavit do jaké skupiny se má zařadít a jestli se má ještě pokusit o zařazení do podskupiny dle např. typu faktury


Pro podrobnější informace je zde ke stažení Návod v PDF