JetTools S5

JetTools S5

Utility a užitečné funkce pro Money S5

další informace:

JetTools je soubor užitečných utilit, které přidávají funkce do prostředí Money S5. Jedná se například o různé kontroly při přidávání položek, přepočet cen kompletů dle specifického vzorce, dotažení nákupních cen v momentě, kdy je potřebujete atd...

Pomocí JetTools můžeme měnit i stávající funkčnost MoneyS5, upravovat procesy např. na faktuře, nebo i lehce poupravit stávající formulář. Program je koncipován tak, aby do něj bylo možné stále přidávat nové funkce a to zejména na základě požadavků klientů. Nechte se tedy inspirovat stručným popisem níže a nebojte se vymyslet cokoliv - s největší pravděpodobností od nás uslyšíte "...ano i to je možné!".

JetTools obsahuje například funkce:


Poslední prodejní cena na položce FV

Zobrazí přímo na položce (elegantně vedle katalogu) poslední prodejní cenu artiklu, který právě přidáváte do faktury. Velice užitečná informace pro obchodníka, v jaké ceně byl uskutečněn poslední prodej.


Rozpočítat ceny kompletu na FV

Pokud u kompletu zadáte cenu z ruky (zeditujete vypoctenou cenu - soucet položek kompletu) tak u techto položek na faktuře bude prodejní cena 0,-. Ve statistikách Vám to pak bude dělat velké rozdíly a proto tato funkce automaticky rozpočítá cenu jednotlivých částí kompletu a to poměrem cen techto částí z výchozího ceníku vůči zadané ceně z ruky. Tato fce se automaticky pouští i při uložení dokladu.


Stavy zásob po dnech

V přehledu zásob si označíte nebo jinak zafiltrujete okruh zásob, pro které chcete znát jejich absolutní stav na skladě a to v čase - tedy den po dni (pokud v něm byl pohyb). Export je pro další zpracování udělán do Excelu.


Podmínky plateb na Faktuře vydané

Pokud chcete své zákazníky motivovat k včasné úhradě faktur tak máte možnost automaticky nastavit u každého zákazníka (možno měnit hromadně) podmínky plateb.

Formát věty je: [pocet_dnu_od_vystaveni]/[sleva_v_%];... a na každé faktuře se Vám vygeneruje text za cenami (viz. obrázek) ve smyslu "Uhradíte-li fakturu do X dnů (uvedeno přesné datum) po vystavení, dostanete slevu Y%!".

Tímto motivujete své klienty, aby hradili faktury i dlouho před splatností. Samozřejmostí je možnost také nastavit NEGATIVNÍ slevu (tedy jakousi pokutu).


Blokace artiklu

S využitím uživatelských sloupců na kartě katalogu, umí blokovat vkládání položek do různých dokladů. Založte si v katalogu uživatelský sloupec \"Blokovano\" (typu logická hodnota) a pak tato rozšířená vazba umožní zkontrolovat množství na skladě při přidávání artiklu do dokladu s tím, že: pokud je skladová zásoba na daném skladě - zobrazí upozornění s možností vložení, pokud je zásoba nulová - nepovolí vložení do dokladu.


Skonto

Nad vybraným výpisem v seznamu bankovních výpisů zkontroluje nedoplatky na hrazených fakturách vydaných a v případě, že výše nedoplatku odpovídá přednastaveným skonto podmínkám, vytvoří interní doklad, kterým vydanou fakturu douhradí. Zaúčtování interního dokladu proběhne podle přednastavení vybrané skupiny.


Kontrola činnosti na dokladu

Tato funkce má dvě úlohy. Kontroluje vyplnění činnosti na hlavičce dokladu a v případě nevyplnění nedovolí doklad uložit. Druhá funkce slouží při přebírání dokladu, kdy kontroluje zda je dodržena shodná činnost na zdrojovém i cílovém dokladu. Tuto kontrolu je možné zapnout na libovolném dokladu.


Generovat připojený dokument

Funkce umí podle přednastavené kmenové složky vygenerovat odkaz na disk, kde by měl ležet připojený dokument. Někdo má za úkol skenovat faktury přijaté a ukládat je pod číslem VS_IC.jpg do určité složky. Ruční připojování by bylo zdlouhavé a tak si to touto funkcí můžete zjednodušit.


Rozdělit položky

Obdoba hromadné úhrady na bankovním výpise, ale mnohem rychlejší pro zadávání. Navíc umí pracovat i s procentuálním skontem a umí kombinovat faktury i dobropisy. Podpora cizích měn je samozřejmostí. Je to vhodné na vstup úhrad dle avíza od plátce.


Zkontrolovat množství na skladě

Tato funkce zkontroluje množství položky na skladě a podle výsledku umí ponížit množství nebo úplně vyřadit položku z převodky, pokud není dostatečné množství skladem.


Položky ze vzoru

Tuto velmi užitečnou funkci můžete využít na libovolném účetním dokladu. Nabízí Vám vytvořit si vlastní šablony položek, ve kterých si s využitím typů účetních položek, můžete udělat procentuální rozdělení na kontrolingové proměnné. Pořízení dokladu s rozpuštěním nákladů na jednotlivá střediska je pak otázka chvilky. Stačí zadat celkovou částku a vybrat vzor. Funkce udělá vše potřebné (rozpočítá částku, nakontuje, přidělí střediska). Je možné využít i pro rychlé dopočítávání slevy/skonta.