OrderManager2

OrderManager2

Řízení procesu zpracování a expedice objednávek přijatých (stavy), příprava a generování objednávek vydaných, hlídání přebírání do dokladů a další...

další informace:

OrderManager 2 je nadstavba Money S5, která jednak zpřehledňuje a řídí práci při vykrývání objednávek a také dokáže zajistit spravedlivé vykrývání objednávek dle datumů na konkrétní objednávce přijaté/vydané.

Modul tak potom dokáže automaticky generovat objednávky vydané na dodavatele a to s množstvím volitelných funkcí které je možné ukládat pro každého uživatele zvlášť.

Stavy objednávek přijatých

Přijaté objednávky i jejich položky jsou rozšířené o stavy (Není skladem, Objednáno, Částečné skladem, Skladem, Vyřízena). Tento stav zlepšuje orientaci obsluhy v modulu objednávek a napomáhá jejich efektivnímu vykrývání.

Stavy se automaticky generují podle dostupnosti zboží na skladech a rezervací (objednávek přijatých), které vznikly dříve. Dalo by se říci, že program využívá obdobu metody FIFO, kdy se snaží přijatým objednávkám přiřadit dostupné skladové zásoby, nebo zásoby objednané u dodavatelů pomocí vystavených objednávek a to spravedlivě v takovém pořadí, v jakém byly objednávky přijaté pořízeny.

Modul tedy sám rozhodne, zda se pro konkrétní objednávku přijatou dostává potřebné množství zásob, nebo zda se na ní dostane až množství objednané u dodavatele, nebo se na objednávku vůbec nedostává.

Modul také dokáže podle objednávek vydaných a jejich datumů určit a k jednotlivým objednávkám i jejich položkám doplnit, kdy bude množství k dispozici.

Na položce objednávky se obsluha pohodlně dočte, kolik z objednaných kusů je pro položku skladem, kolik je již objednáno u dodavatelů (včetně čísel objednávek vydaných a očekávaného data příjmu na sklad) a kolik případně ještě zbývá objednat u dodavatelů.

Expediční stavy

Modulem mohou navíc objednávky získat další stav – expediční stav. Tento stav se řídí číselníkem, který si uživatel může nastavit podle logiky expedice ve své společnosti. Tento expediční stav se dá ještě mnohými nastaveními definovat a podle něj se pak mohou řídit pracovníci expedice, nebo se jím mohou řídit ostatní moduly (interní, externí).

Aktualizace stavů probíhá buď hromadně na příkaz obsluhy, nebo při vykrývání objednávky, kdy dojde ještě ke kontrolnímu ověření, že je objednávku opravdu možno vykrýt a že tím nebude ovlivněna nějaká jiná objednávka, který by podle FIFO měla mít přednost.

Hlídání pořadí objednávek

Tuto funkci je vhodné zapnout v případě, kdy nechcete, aby docházelo k „předbíhání“ při vykrývání objednávek. Obzvláště u společností s obchodními zástupci je tento jev běžný. Pokud je „předbíhání“ zakázáno (případně nastaveno upozornění), program nedovolí (upozorní) vyexpedovat objednávku, pro kterou není zboží na skladě (i když je na skladě zboží pro jiné objednávky). Modul dokáže sám ponížit vykrývané množství na dokladu, tak by nedošlo k ovlivnění správné expedice objednávek, které vznikly dříve.

Generování objednávek za dodavateli

Modul disponuje i funkcí generování objednávek vydaných pro objednání zboží u dodavatelů. Obsluha má k dispozici přehledný vygenerovaný náhled dodavatelů, u kterých existuje potřeba objednání zboží. To může vzniknout existencí rezervací, které není možné uspokojit skladovou zásobou, nebo podlimitní zásobou (pojistnou, obratovou). U každého dodavatele je vidět celkový počet položek i celkový finanční objem. V detailu dodavatele je vidět, které položky přijatých objednávek budou případným generováním pokryty.

Generování objednávek dokáže generovat objednávky pouze pro vybrané dodavatele a dokonce dokáže objednávané zboží přidat k posledním nevykrytým objednávkám vydaným (pokud existují). Tímto můžete tvořit objednávku vydanou na vícekrát a teprve při větším objemu jí odeslat dodavateli.