ServiceManager S5

ServiceManager S5

Evidence a správa servisních zakázek v Money S5

další informace:

Aplikace pro evidenci a správu servisních zakázek realizovaná jako modul Money S5. Je určená pro firmy zabývající se servisní činností - počítače, tiskárny, kopírky, nápojové automaty, pracovní stroje atd.

Díky zakomponování do Money S5 je zajištěna přímá vazba na katalog výrobků, adres, dokladů a dalších seznamů evidovaných v Money S5. Samotná aplikace pak zavádí několik vlastních pomocných seznamů - číselníky závad, techniků, modely strojů, apod. Začlenění do S5 rovněž umožňuje vytvářet nad zakázkami různé tiskové sestavy stejným způsobem jako nad jakýmkoliv jiným seznamem S5.

Vlastní zakázky lze zadávat a zobrazovat buď v klasickém seznamu Money S5 nebo v podobě kalendáře známého např. z Outlooku. Kromě základních údajů jako je adresa koncového příjemce, datumy zaevidování, očekávaného vyřízení, předání, střediska, činnosti, apod. se na zakázce evidují především údaje k servisovaným strojům. Zakázka se vystavuje na jeden či více strojů současně, přičemž ke každému stroji se pak eviduje typ závady, technik provádějící opravu a seznam položek použitý pro vyřízení zakázky. Aplikace umožnuje zobrazení dostupných a chybějících množství výrobků pro pokrytí všech zakázek a obsahuje i funkci pro generování objednávek zboží použitého na zakázkách. Zakázka se uzavírá vygenerováním cílového dokladu - faktury, dodacího listu, prodejky.