ShopConnector S5/S4

ShopConnector S5/S4

Univerzální obousměrný e-shop konektor pro ERP systém Money S5 a Money S4

další informace:

Míníte úspěšně obchodovat na internetu a nechat své konkurenty za sebou? Líbilo by se vám propojení e-shopu s vaším ekonomickým systémem? Chcete hotové a vyzkoušené řešení? Využijte ShopConnectoru a vyberte si realizaci e-Shopu, která Vám nejvíce vyhovuje!

ShopConnector je modul ERP systému Money S5 a Money S4, který:

Slouží pro konfiguraci a správu e-shopu v prostředí Money

Modul je připraven pro správu neomezeného množství e-shopů (a to i nad jednou agendou). V konfiguraci je možné definovat velké množství údajů. Nabízí také konfiguraci způsobů platby a dopravy s možností definice ceny i případné cenové hranice dopravy zdarma. Konfigurace produktů i adres se snaží držet standardních funkcí Money S5/S4 (produktové klíče, adresní klíče, zařazení do kategorií).

Shromažďuje a poskytuje všechna potřebná data pro naplnění e-shopu

Dat, která umíme poskytnout elektronickému obchodu je velké množství. Přenos probíhá výměnou mezi databází Money S5/S4 a e-shopu. Přenáší se změny v nastavených intervalech a celá data jednou za den, většinou v noci. Na e-shop se přehrává:

 • seznam zákazníků včetně loginů (jedna adresa může mít více loginů)
 • karty zboží včetně rozšířených popisů, obrázků, metadat
 • seznam kategorií a zařazení zboží do kategorií
 • způsoby dopravy a platby a jejich kombinace
 • kompletní cenovou politiku Money S5/S4 v souvislosti se zbožím, ceníky, cenovými hladinami a nastavení jednotlivých zákazníků (vhodné pro B2B)
 • standardní cenu na trhu („běžná cena“)
 • parametry produktů
 • sety a jejich složení
 • alternativy, doplňky a náhrady (související zboží)
 • příznaky zboží (akce, novinka, doporučujeme, nejprodávanější v kategorii i na e-shopu)
 • stavy skladu (alternativně ponížené o rezervace)
 • přehled objednávek (historie objednávek včetně položek)
 • přehled faktur (historie faktur včetně údaji o zaplacení)
 • možnost přenášení uživatelských sloupců

Provádí pravidelný import nových zákazníků a objednávek do Money¨

Import dat e-shopu zajišťuje služba, která si data stahuje v přednastavených intervalech (většinou 5 minut). Přenášet z e-shopu umíme:

 • Nové zákazníky
 • Objednávky přijaté
 • Nové skladové karty, nebo jejich aktualizaci
 • Toto je vhodné, když má někdo vlastní e-shop a svou administraci a je pro něj zajímavější zakládat karty v administraci. Karty se nejenom importují, ale i aktualizují a to včetně ceníků.

Je již napojen s několika B2B a B2C řešeními na trhu

V současné době je modul ShopConnector napojen na následující B2B a B2C řešení:

Je možné využít pro napojení vlastního e-shopu

Díky dokumentaci, kterou udržujeme a poměrně sofistikovanému způsobu výměny dat, kde je zcela jasně odlišené kde končí odpovědnost jedné strany a začíná odpovědnost druhé strany, je řešení vhodné pro rozšiřování okruhu e-shopů. Rozšiřování se přitom netýká jen hotových a na trhu nabízených řešení, ale může být použito i u vlastních e-shopů klientů. Způsob komunikace je naprosto bezpečný a nehrozí poškození dat Money S5/S4. Za správný import dat do Money S5/S4 zodpovídá modul a jeho tvůrci – certifikovaný vývojový a implementační partner JetSoft s.r.o.

Implementuje do Money S5/S4 rozšířené funkce nad katalogem i objednávkami

Rozšířené funkce se týkají hromadných operací nad katalogem zboží. Nabízíme:

 • Import obrázků
 • Export obrázků
 • Hromadné operace s kategoriemi (zařazení do katagorií)
 • Synchronizace Kategorii dle skupin katalogu
 • Rozšiřujeme objednávku o stav (skladem, čeká,...)
 • Rozšiřujeme objednávku o expediční stav, který určuje, zda je objednávku možné expedovat.

Podporuje jazykové mutace

Dokážeme jeden e-shop provozovat ve více jazykových mutacích, případně vést jeden i více shopů v jiném jazyce než CZ. Jazyková mutace se týká:

 • Popisu zboží včetně
 • Názvu kategorií
 • Způsobů plateb a doprav
 • Výrobců
 • Parametrů
 • SEO metadat (Title, KeyWords, Description)

Používá pro výměnu dat databázi, nikoliv XML soubory

Veškerá komunikace je na úrovni databází SQL, přičemž zápis do dat Money S5/S4 probíhá s využitím objektů Money. Nemůže tak vzniknout nekonzistence dat.

Je otevřený dalším rozšířením a uživatelským úpravám

ShopConnector S5/S4 je připraven pro uživatelské úpravy a rozšíření. Zcela běžně se upravuje množství a formu poskytovaných dat například z katalogu, nebo adres.