ExportImport S5

ExportImport S5

Export a import dat Money S5 přes excelovský soubor

další informace:

Modul S5 pro export/import dat z/do Money S5 ve formě XLS souboru.

Lze pomocí něj přenášet jednoduché seznamy jako adresy, katalog artiklů, položky ceníků, apod. ale i seznamy dokladů včetně položek. Obecně umožňuje přenášet seznamy těch objektů, které mohou existovat samostatně i bez vazby na rodičovský objekt, tzn. všechny z uživatelského hlediska zajímavé S5 objekty. U každého objektu je možné přenášet všechny jeho položky jednoduchých typů a vybrané položky z podřízených objektů.

Konfigurace přenosu je řešena s cílem na jednoduchost a přehlednost. Obsahuje především typ objektu, cestu k XLS souboru a seznam položek objektu zahrnutých do přenosu. Další parametry se pak vztahují k upřesnění chování aplikace při exportu či importu, např. je tak možné určit omezit exportovaná data filtrem, určit zda je při importu povoleno zakládání nových nebo aktualizace stávajících objektů podle zvoleného klíče, zařazování importovaných objektů do skupin, apod. Pro export i import lze použít stejnou konfiguraci.

Vzhledem k tomu, že se jedná o relativně systémový nástroj pomocí něhož lze provádět výrazné zásahy do dat, je určený především pro administrátory a osoby provádějící implementaci S5. Přinejmenším nastavení konfigurace vyžaduje, aby tuto operaci prováděla osoba znalá vnitřní struktury objektů Money a důsledků jaké má nastavení určitých parametrů. Kvůli obecnosti pracuje modul s názvy objektů a názvy položek z definice objektu, které lze vidět např. v MetaDataManageru.