MailingManager

MailingManager

Odesílání e-mailů z Money S5

další informace:

Modul S5 umožňující odesílání e-mailů z Money třemi různými způsoby:

 • ručně, vyvoláním odeslání uživatelem
 • automaticky po přidání nebo změně dat. Tato možnost je realizovaná pomocí mechanismu automatických akcí Money
 • automaticky na základě plánovače. Tato varianta je realizovaná jako plugin CSWAutomatic

Obsah e-mailů je vázaný na data Money. Pro každý typ dat (např. artikly, adresy, položky ceníku, objednávky, ...), pro který chcete odesílat e-maily, je třeba nadefinovat vlastní nastavení. V něm se speficikuje podoba, způsob a podmínky pro odesílání e-mailu a obsahuje tyto základní údaje:

 • Odesílatel - SMTP, přes které se má pošta odesílat a e-mailová adresa a jméno, které se objeví v mailu jako odesílatel.
 • Příjemce - je možné určit přímo z dat, výběrem textové položky objektu, která obsahuje e-mailovou adresu, popř. více adres oddělených čárkou. Pokud objekt, pro který e-mail odesíláme obsahuje také okaz na firmu, je možné příjemce určit i ze seznamu spojení dané firmy.
  Druhou možností je uvést alternativního příjemce, který se použije pokud nezadáme adresu z dat nebo pokud v odesílaném objektu není adresa v datech vyplněna.
  Stejným způsobem jako hlavního příjemce je možné nadefinovat i příjemce kopie nebo skrytého příjemce
 • Přílohu - příloha je nepovinná. Pokud ji uvedeme, pak se posílá ve formě PDF souboru vytvořeného z tiskové sestavy Money
 • Obsah - obsah je možné uvést textem nebo ho definovat opět na základě tiskové sestavy Money. V tom případě se e-mail odešle jako formátovaný text (html).