NOVINKY VERZÍ za poslední 3 měsíceExportImport S5
poslední změna 26.04.2018 (úplný seznam změn)
1.1.4
 • při importu dokladů se automaticky doplňuje bankovní spojení (+banka, číslo účtu, IBAN,...) z hlavního účtu adresy
 • oprava - při importu skupin první úrovně (podskupin Nezařazeno) se automaticky nevyplňoval odkaz na nadřazenou skupinu, tj. Parent_ID
1.1.2
 • verze pro MoneyS5, 1.9.1


MailingManager
poslední změna 23.04.2018 (úplný seznam změn)
1.1.2
 • zapracováno použití složených filtrů


Mobile S5 / S4
poslední změna 23.04.2018 (úplný seznam změn)
1.63.2
 • implementován tiskový formulář Seskupený podle variant
 • do tisku závěrky pro přepravní službu Interní přidána volba řazení - podle data vystavení nebo podle čísel balíků
 • upraveno plánování návštev
1.63.0
 • na dokladech vyřizujících objednávky se do Money přenáší názvy položek z objednávky
 • nové nastavení na divizi Předkontace odpočtu záloh - pokud je nastaveno, použije se tato předkontace na odpočtu zálohy
 • upraveno plánování návštěv. Do nově generované návštěvy se kopíruje poznámka z předchozí návštěvy. Na návštěvách přidán stav Přesunout, který při generování způsobí vytvoření nové návětěvy v tomtéž měsíci (při generování v prvních 5 dnech měsíce) nebo dalším mesíci (při generování od 6. dne dále)
1.62.0
 • upraveno plánování návštěv, nový stav návštěv (přesun do dalšího měsíce), vytváření a import neplánovaných návštěv z PDA
1.61.0
 • přidáno nastavení pro výchozí skladové pozice na skladech v položkách menu PDA
1.60.0
 • na objednávkách k vykrytí se exportují názvy položek a zobrazují v PDA místo názvu artiklu
1.59.0
 • verze pro Money, 1.9.1
1.59.0
 • v nastavení PDA/vyřizování objednávek přidána volba Povolit částečný export. Pokud je zaškrtnuta, neexportují se do PDA položky objednávky, ke kterým nejde zásoba