NOVINKY VERZÍ za poslední 3 měsíce


Mobile S5 / S4
poslední změna 27.01.2021 (úplný seznam změn)
1.80.0
 • Zásilkovna-implementována routovací tabulka a umožněn zjednodušený parametr balení ve tvaru "id_pobočky|jméno_eshopu", tj. bez routovacích údajů
1.80.0
 • zapracovány nové routovací tabulky DPD
1.80.0
 • Ošetřeny max.délky polí v datové větě přepravní společnosti FOFR
 • na divizi-záložka Ostatní přidáno nastavení pro volitelný sloupec přenášený do PDA na vyřizovaných objednávkách. V PDA je pak možné tento sloupec zobrazit v seznamu obj. k vyřízení
1.79.0
 • implementována kontrola exspirací v PDA na příjmových dokladech podle nastavení z divize->záložka Ostatní. Umožňuje nekontrolovat, upozornit nebo nepovolit příjem exspirací mimo toleranci artiklu.
 • objekty divize, PDA a přepravní služba se nově nemažou z DB, ale pouze nastavují příznak Deleted
1.78.0
 • import alternativních čárových kódů artiklů vytvořených v PDA
 • na divizi-záložka Ostatní přidána volba negenerovat podpoložky při importu z PDA

JetTools S5
poslední změna 26.01.2021 (úplný seznam změn)
1.55.6.1109
 • verze pro Money 1.10.9
 • Tools_ZmenaMeny - zmena z cizí meny na menu registrace odlisné od domácí meny probíhá na 2x, napr. USD->CZK->EUR)
1.55.5
 • verze pro Money 1.10.9
 • Tools_PolSklDokl_Pozice - oprava zobrazovaných chybových hlásení
1.55.4
 • verze pro Money 1.10.9
 • Tools_FV_PodminkyPlateb - nová volba Skonto jen pri vytvorení FV
 • nový Tools_ParovaciSymbolDoPDL - funkce propíse parovací symboly (resp. variabilní symboly) z oznacených faktur prijatých do párovacích symbolu hlavicky i polozek DLP
 • AutoActionDataUpdater - nová automatická akce pro provádení SQL scriptu. Vykonaný SQL script zapíse do historie akcí objektu
 • Tools_SystemRelationMassChange - implementace hromadné zmeny na datech libovolné rozsírené vazby
 • nový císelník Definice pozastávek v Navigátoru Tools
 • nový Tools_Pozastavky pro generování interních dokladu a pohledávkových dokladu z faktury vydaných
 • AutoActionReportAttachment - nová automatická akce pro pridávání/aktualizaci pripojeného dokumentu (PDF) ze sestavy
 • Tools_SortimentniSkupiny_Cenik - nový tool na správu polozek ceníku, kterými se realizují sortimentní skupiny

DMS S4/S5
poslední změna 08.01.2021 (úplný seznam změn)
1.6.1.1111
 • verze pro Money 1.11.1
 • odfiltrování smazaných DMS rolí ze seznamu rolí na nastavení skupiny DMS dokumentu
1.6.0.1111
 • verze pro Money 1.11.1
 • moznost nastavení Výchozí skupiny u volby Vzdy dotázat na skupinu
 • moznost formátování jmen souboru pri exportu DMS dokumentu

ShopConnector S5/S4
poslední změna 08.01.2021 (úplný seznam změn)
1.14.10
 • verze pro Money 1.11.1
 • úprava importu podrízených polozek
 • automatické doplnení cinnosti na polozce s obsahem
 • dotazení obchodníka (CRM) na objednávku

OrderManager2
poslední změna 08.01.2021 (úplný seznam změn)
1.28.10
 • verze pro Money 1.11.1
 • vytvárení a zmena pohledu S5JET_OM2_ZpracGenObjVyd z Nastavení OM2 s ohledem na prítomnost WMS
 • doplnen výpocet hmotnosti na polozkách generovaných OV
 • v kontextovém menu OP nová nabídka Cástecná expedice - provede rozdelení vybraných OP v OM2 stavu Cástecne skladem na dve OP

ExportImport S5
poslední změna 21.12.2020 (úplný seznam změn)
1.4.0
 • nová volba v nastavení ExpImp - hlavičková data exportovat na každé podpoložce
 • nové nastavení ExpImp - jméno souboru rozšířit o suffix "_hodnota sloupce" a export seskupit podle sloupce. Umožňuje přenášet data do více souborů seskupená/rozdělená podle hodnoty zvoleného sloupce
 • při importu CSV vynuceno načítání všech polí jako text. Dosud aplikace implicitně zkoušela převádět text na čísla, (např. 787E000301 -> 7,87E+301)