NOVINKY VERZÍ za poslední 3 měsíce


Mobile S5 / S4
poslední změna 24.05.2022 (úplný seznam změn)
1.87.0
 • DHL Freight CZ - z nastavení číselné řady balíků odstraněn výběr obalu. Typ obalu se nově zadává při dokončení balení v PDA.
 • pro tisk přes automatickou akci se nově přebírá timeout z nastavení připojení k Money. Dosud byl timeout natvrdo 15s.
1.87.0
 • Nové typy dokladů Nabídka přijatá, Nabídka vydaná
 • V PDA je možné zadávat u dokladů PNG obrázek s podpisem, který se do Money importuje jako připojený dokument. Rozměry obrázku a povinnost zadávání se nastavuje na divizi-záložka ostatní.
 • Zapracovány kontaktní osoby na adrese. V nastavení PDA-záložka obecné přidána volba "Neexportovat osoby". Pokud není zaškrtnutá přenáší se osoby do PDA. V PDA je možné přidávat, editovat a mazat osoby na adrese. Změny se přenáší do Money.
1.86.0
 • implementován tiskový formulář Zlato
1.85.0
 • implementován variabilní symbol na dokladech.
  Pro vyřizování objednávek se musí nastavit přebírání, které VS ze zdrojového dokladu nepřebírá nebo přebírá jednu z hodnot: CisloDokladu, Odkaz nebo VariabilniSymbol
  Jako variabilní symbol pro přepravní společnosti se používá variabilní symbol baleného dokladu nebo číslo zdrojového dokladu (pokud je na divizi zaškrtnuto "jako var.symbol pro přepravní společnosti použít č. objednávky")