NOVINKY VERZÍ za poslední 3 měsíceMobile S5 / S4
poslední změna 22.10.2018 (úplný seznam změn)
1.68.0
 • upravena data pro kontrolu dokladu, aby na prevodkách byly i cílové skladové pozice
1.67.2
 • implementována služba PPL ParcelShop. Vyžaduje název koncového příjemce ve tvaru "Nazev firmy|nazev ParceShopu", -Př: Camping City|PPL Parcelshop 102
 • na závěrce přepravní služby "Interní" přidán telefon příjemce
 • oprava - pořizovací ceny se nastavují jen u přijatých dokladů
1.67.0
 • umožněno vystavování dokladů v PDA v cizích měnách. Měna dokladu se řídí nastavením ze serveru, viz. Divize->Struktura menu->Položky menu typu 'Doklad'->Měna
 • na závěrce přepravní služby "Interní" přidán telefon příjemce
1.66.0
 • implementována kontrola příjemek a výdejek
1.66.0
 • implementována zjednodušená expedice balení - pouze generování štítků bez přiřazování zboží do balíků. Řídí se nastavením prefixu dokladů na položce menu ExpediceBalení.
 • z PDA se importuje rozpis DPH na položkách s příznakem DPH editováno ručně


JetTools S5
poslední změna 14.08.2018 (úplný seznam změn)
1.30.0
 • verze pro Money 1.9.1
 • DynamicReport - Saldo - nová polozka v menu, Licenci Saldo v modulu JetTools je (Param2 > 0), tedy 1 (potrebné soubory: S5JET_DR_Utils.dll, S5JET_DR_Saldo.dll a prípadne i S5JET_DR_Saldo_Cizí mena.repx)
 • Tools_DateFilter - nejprve se sloupce "Datum", "DatumVystaveni", "DatumSkladovehoPohybu" hledají v hlavní tabulce a pak teprve se vsech ostatních, DateFiltr se nyní povoluje jen v hlavních seznamech, zajistení smazání filtru Zádný filtr po deaktivaci date filtru z SObjectu, rozsíren o sloupec Create_Date jako nouzové resení
 • Tools_WebDetailForm - moznost uzivatelského nastavení 3 sloupcu CustomKey1 az 3 jejichz hodnoty jsou také predávány do URL jako customKey1 az 3
 • Nová funkce CSWAutomaticu AutomaticExportPDF - vytvárení PDF v nastaveném adresári podle nastaveného filtru a S5 objektu. Jméno .pdf souboru podle nastavené sablony a sloupce (i uzivatelského) s mozností pripojovat datum a cas vytvorení souboru. Pro vytvárení PDF se pouzije vybraný report a design.
 • Nová funkce CSWAutomaticu AutomaticSyncCenikSklad - synchronizace ceníku a skladu s mozností filtrování. Zahájení a konec akce se logují do logu automaticu, chyby a pocty synchronizovaných ceníku i skladu do logu Tools.
 • Seznam reportu JetMISu je filtrován i s ohledem na role. Príklad filtru: uzivatel1, ROLE:nazevrole1, uzivatel2, ROLE:nazevrole2 (oddelovace cárky nebo stredníky), seznam JetMIS upraven na strom, zavedeny skupiny reportu, které jsou zdurazneny tucne a nelze je vykonávat (hlásení), na karte reportu zaskrtávac Skupina reportu, který zakáze prístup ke vsemu krome Názvu a Popisu. Ulozí report, který je jen Názvem skupiny nebo podskupiny a nelze ho vykonávat.
 • Tools_PolDokl_RozpocitatSaduKomplet - jednotkové ceny podrízených polozek se vypocítají teprve z celkových cen podrízených polozek vypoctených z celkové ceny a mnozství kompletu v pomeru dle jejich ceníkových cen z výchozího ceníku agendy a jejich mnozství.
 • Tools_Mail_Report - implementována moznost posílat prílohy jako .XLS (zaskrtávací volba v menu nad seznamem sestav, výchozí jsou .PDF), aktuální záznam musí být i mezi oznacenými, pokud je oznaceno více záznamu, je zobrazen kontrolní dotaz s celkovým poctem a formátem príloh a císlem dokladu, který poskytne e-maily príjemcu