SeptimToMoney S5

SeptimToMoney S5

Převodník dat mezi systémy Septim a Money S5.

další informace:

Obousměrný převodník dat realizovaný jako modul Money S5.
Pracuje s přímým napojením na databázi Septimu přes ODBC a převody mezi oběma systémy tak vykonává on-line.

Umožňuje následující operace:

  • z Money do Septimu
    • převod skladových zásob a seznam artiklů na těchto zásobách. Zásoby je možné přenášet buď z jednoho vybraného skladu nebo ze všech skladů najednou. Jako kód výrobku se do Setpimu z Money exportuje hodnota PLU, jako kód skladu do Septimu hodnota kódu skladu z Money.
  • ze Septimu do Money je možné převádět za zvolené období
    • seznam výdejů skladových zásob. Do Money se tyto výdeje přenáší jedním dokladem jako skladová výdejka. Vazební údaje jsou kód výrobku v Septimu (odpovídá PLU v Money) a kód skladu v Septimu (odpovídá kódu skladu v Money).
    • seznam tržeb a obratů. Do Money se přenáší jako pokladní doklady, přičemž pro každou pokladnu se vytvoří jeden doklad. Zaúčtování dosažených tržeb se provádí podle nastavení účtů jednotlivých pokladen, DPH, apod. které je součástí aplikace. Při účtování se zohledňují i klientská konta a trasy peněz ze Septimu.