WinshopToMoney S5

WinshopToMoney S5

Převodník dat ze systému Winshop do Money S4/S5.

další informace:

Aplikace pro import dat z Winshopu do Money S4/S5. Je realizovaná ve dvou provedeních:

  • jako modul do Money
  • jako samostatná aplikace, kterou lze použít jak pro Money S5 tak i pro Money S4.

Přenos dat probíhá ve dvou krocích: 1) export dat z Winshopu do dbf souborů a 2) import z dbf souborů do Money.
Převodník umožňuje následující operace:

  • import faktur vydaných.
  • import faktur přijatých.
  • import pokladních dokladů.
  • import úhrad.
  • zaúčtování skladových pohybů v pořizovacích cenách do interních dokladů.