Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /www/doc/www.jetsoft.cz/www/template/customer_template.php:28) in /www/doc/www.jetsoft.cz/www/customer_section/proddetail.php on line 17

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /www/doc/www.jetsoft.cz/www/template/customer_template.php:28) in /www/doc/www.jetsoft.cz/www/customer_section/proddetail.php on line 18

JetMIS

JetMIS

JetMIS manažerský reportovací nástroj pro Money S5/S4/S3

další informace:

JetMIS (business inteligence) je manažerský reportovací nástroj, který dokáže analyzovat téměř jakákoliv data a to i z jiných systémů v rámci společnosti a navzájem je kombinovat.

Můžete takto porovnat např. účetní data s daty z externího skladového/expedičního systému a provádět zde souhrnné analýzy.

Samozřejmě je JetMIS připraven on-line analyzovat data informačního systému Money S5/S4 a zárověň si jednorázově přebrat data z Money S3 (vhodné zejména při přechodu z S3 na Money S5/S4, kdy zůstane zachována historie a časová linie v analýze nebude nijak přerušena.

JetMIS S3 - menší systém pouze pro Money S3

JetMIS využívá výhody kontingenčních tabulek (tzv. pivot analýza), ve kterých máte obrovskou svobodu definice sloupců i řádků, seskupování i filtrování dat. Pomocí metody Drill-down se můžete prokliknout až na prvotní záznamy. V účetní části je to řádek účetního deníku a ve skladové zase pohyb zásoby. JetMIS si dávkově na příkaz obsluhy načítá data do vlastní databáze, ze které pak nabízí jejich velmi rychlé analyzování. Importovat je možné více let a tak je možně dělat meziroční porovnání.

Vytvořené reporty si můžete ukládat pro příští použití. Samozřejmostí je export do formátu Microsoft Excel. Přímo v prostředí JetMIS si můžete vedle analyzovaných dat zobrazit i graf, který lze také exportovat. Na výběr je několik typů grafu, podle charakteru dat.

JetMIS se vyznačuje především svou rychlostí a pestrostí analýzy dat. Kromě klasických přehledů, je tak velkým pomocníkem pro tvorbu výročních zpráv i podkladů na porady. Pomocí speciálních funkcí, které jsou popsané níže, obslouží i náročnější požadavky na reporting.

Základní moduly

Náklady / Výnosy

Náklady a výnosy využívají stejného zdroje dat, jako sekce Účetní deník, ale všímá si už jen účtů tříd 5 a 6, tedy nákladů a výnosů. Zde již není předmětem sledování konkrétních analytických účtů. Tato část JetMIS je vhodná spíše pro ekonomické ředitele, nebo manažery, kteří chtějí vyhodnocovat náklady, výnosy a zisk jednotlivých středisek, zakázek, nebo činností, chtějí sledovat trend v časové ose s procentuálním i absolutním vyjádření změny oproti předchozímu období (horizontální analýza) i procentuální vyjádření podílu nákladů jednotlivých středisek na nákladech celé společnosti (vertikální analýza). Stejné ukazatele je samozřejmě možné sledovat i pro výnosy i zisk a také například dle zakázek, činností, nebo adres dodavatelů i odběratelů.

Účetnictví (deník)

Účetní část JetMIS nabízí tvorbu a prohlížení reportů čerpající data z účetního deníku – hlavní knihy. Tato část není určena jen účetním společnostem. Najde uplatnění u všech firem, které poskytují služby, nevedou skladové hospodářství, a přesto potřebují rozklíčovat výnosy i náklady dle svých dodavatelů, odběratelů, nebo kontrolingových proměnných.

Zde je možné v časové ose analyzovat obraty i zůstatky jednotlivých účtů. K dispozici je měsíční, kvartální, roční i meziroční srovnání. Agregace účtů účtové osnovy je od účtových tříd, syntetických účtů až po analytické členění včetně názvu účtu. Samozřejmostí je možnost filtrování i seskupování dle středisek, činností i zakázek. Nechybí ani možnost sledovat náklady i výnosy dle jednotlivých adres dodavatelů, nebo odběratelů. Vše v naprosté svobodě kontingenčních tabulek s možností zobrazení grafu a exportem do Excelu.

V této části JetMIS hravě vytvoříte například měsíční obratovou předvahu, ve které rychle odhalíte podezřelé obraty, nebo zůstatky a prokliknutím rychle zjistíte, které účetní zápisy a doklady za těmito obraty a zůstatky stojí. Ideální je tak nejen na sledování běžných výkyvů v obratech, ale i pro hledání chyb.

Pohledávky a závazky

Zapomeňte na tištění sestav pohledávek! Pomocí JetMIS a jeho modulu „Pohledávky a Závazky“ máte neustálý přehled o stavu pohledávek i závazků Vaší společnosti.

Během několika minut si vytvoříte a uložíte několik přehledů pohledávek, které si pak jednoduše pouze prohlížíte, nebo s nimi dále pracujete. Máte možnost si vytvořit sumární přehled pohledávek dle odběratelů v časové struktuře dle dní po splatnosti. Dvojím poklikání na sumu pohledávek partnera se Vám ihned zobrazí seznam faktur, které tuto částku tvoří. Doklady je možné zobrazit i rovnou v kontingenční tabulce – záleží pouze na Vás. Modul „Pohledávky a Závazky“ je vhodný i k vyhledání možností zápočtů. V jednom přehledu si totiž můžete zobrazit současně pohledávky i závazky ve dvou sloupcích a hned zjistíte, s kým by šel udělat zápočet.

Skladové hospodářství a prodej

Modul slouží pro přehledy obratů skladových zásob dle mnoha parametrů a filtrů. Rychle tak můžete analyzovat měsíční prodeje dle odběratelů, skladů, středisek, činností i zakázek, nechybí sledování kusů, pořizovací ceny, tržeb i marže a jednoduše zjistíte, které zboží Vám nejvíce vydělává a kde se marže nebezpečně blíží nerentabilní hranici. Modul přebírá strukturu skladů a tak si rychle uděláte sumární přehled prodeje dle jeho skupin ve víceúrovňové hierarchii. Díky vlastnostem kontingenční tabulky chvilku koukáte na sumární obraty dle partnerů a když se rozhodnete, vmžiku se můžete podívat podrobněji jaké zboží daný odběratel odebral. Kromě prodejů lze analyzovat i nákupy, převody mezi sklady, nebo jiné výdeje. Díky tomu, že modul obsahuje veškeré pohyby je možné jím získat i velmi rychlý stav zásob.

Vlastni pohledy

Zde je možné si definovat vlastní libovolný zdroj dat, který je možné kombinovat s již připravenými pohledy. Slouží například k propojení účetních dat s expedičním nebo docházkovým systémem.


Pokročilé funkce

Tvorba vlastních dimenzí

Pro nejnáročnější uživatele JetMIS nabízí možnost vytváření vlastních dimenzí. V praxi se to dá využít například tak, že si v účetní části můžete vytvořit novou dimenzi seznamů účtů účtové osnovy, kde si třeba nákladové účty poskládáte do skupin dle charakteru nákladu. Jednoduše pak můžete sledovat třeba náklady na vozový park, majetek, administrativu, nebo marketing. Můžete si udělat vlastní seskupení středisek, nebo ve skladové části poskládat zboží do skupin dle části jeho názvu.

Propojení s dalšími XLS reporty

Obrovskou výhodou je možnost načítat účetní i skladová data do vlastních XLS souborů. Ti co používají vlastní XLS reporty, mohou jednotlivé buňky, které by běžně vypisovali ručně, nastavit pomocí speciální funkce tak, že se do nich data z JetMIS načtou sami. Do buňky vlastního reportu tak můžete načítat třeba obrat vybraného nákladového účtu pouze pro konkrétní středisko. Ušetříte tak čas při zdlouhavém tisknutí všemožných výsledovek a reportů. Pro někoho, kdo například dělá reporty pro zahraniční majitele a má předepsaný design reportu je tato funkce velkým pomocníkem.


Základní vlastnosti

 • Přehled základních reportů
  • Sledování nákladů/výnosů dle kontrolingových proměnných v čase a se sledováním vývoje
  • Kompletní účetní pohledy
  • Stáří pohledávek/závazků
  • Pohledávky/závazky dle kontrolingových proměnných
  • Pohledávky/závazky dle adres
  • Prodejní statistiky zboží s údaji o MJ/tržbách/skladových cenách/marži
  • Prodejní statistiky dle kontroligových proměnných
  • Prodejní statistiky dle skladů/adres
  • Stav skladových zásob
  • Vše s podporou grafů a grafického rozlišení
  • ...plus uživatelské přehledy z jakýchkoliv dat
 • Stručný výčet funkcí
  • Tvorba uživatelských pohledů a jejich ukládání
  • Metoda Drill-Down až na prvotní záznam
  • Proklik až na otevření prvotního dokladu v Money S5
  • Svoboda kontingenční tabulky
  • Grafy
  • Export tabulek i grafu do XLS
  • Vertikální analýza v %, Horizontální analýza v % i absolutně
  • Subtotaly a Grandtotaly (také s Drill-Down)
  • Filtry v pohledech, detailech, filtr období
  • Pevný filtr pro definovaný pohled
  • Import historických účetních dat z Money S3
  • Možnost kompletního napojení na Money S3
  • Definovatelné prvky v dimenzích – vlastní počítané hodnoty
  • Další rozšiřování o dimenze
  • OLAP verze (pro zpracování velkých dat)
  • Off-Line práce s daty např. na notebooku (bez nutnosti připojení k serveru)
 • Plánované funkce
  • Plánování a porovnání plánu
  • Přehled obratů z fakturace a položek faktur
  • Platební morálka partnerů